در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

تحقیق در مورد شرکت مخابرات خراسان رضوی

تحقیق در مورد شرکت مخابرات خراسان رضوی تحقیق در مورد شرکت مخابرات خراسان رضوی

36 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

قیمت بررسی حسابها

شرح وظایف :

1- نگهدای و ثبت دفاتر قانونی (دفتر کل و دفتر روزنامه) در پایان هر ماه و پس از قطعی شدن سندها

2- نگهداری و ثبت حسابهای موقت و پیگیری تسویه حساب آن در پایان سال مالی

3-  نگهداری حساب کارکنان و اعلام بدهی در موقع بازنشستگی و بازخریدی و مرخصی بدون حقوق و ...

4- بررسی صورت وضعیت پیمانکاران و اعلام بدهی پیش پرداخت پیمانکاران شرکت مخابرات قبل از پرداخت صورت وضعیت شرکت فوق

5- اعلام مطالبات مربوط به شرکتها و منظورنمودن و مشخص کردن مطالبات به تفکیک قراردادهای شرکت و تأیید مانده طلب ایشان

6- بررسی حسابها و فاکتورهای شرکتهای پیمانکار و ثبت کلیه منابع شرکت و مطابقت آنها با سیستم حسابداری مخابرات و بررسی مغایرت موجود وتهیه صورت مغایرت و پیگیری جهت رفع آن.

7- نظارت و بررسی ثبت های انجام شده در سیستم مالی و شناسایی اشتباهات صورت گرفته صدور سند اصلاحی.

8- کنترل حسابهای مربوط به قسمت بررسی حسابهای شهرستان در پایان سال مالی و مطابقت مانده حسابها با مانده استان و در صورت مغایرت شناسایی مغایر و رفع آن

9- آنالیز و تجزیه و تحلیل و بررسی یکسری از حسابها مربوط به این بخش

10- تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز به مقامات قانون.

11- نگهداری و ثبت کسورات 10% مربوط به حسن انجام کار پیمانکاران شهرستانها و تهیه لیست از منابع واریزی شهرستانها بابت 10% تفکیک پیمانکاران و ارسال به حساب خزانه.

12- پی گیری و تهیه لیست پیمانکاران جهت باز پرداخت 10% حسن انجام کار پس از اتمام قرارداد و ارسال لیست جهت استرداد وجه از خزانه دار به حساب مخابرات جهت پرداخت به پیمانکاران.

13- بررسی و کنترل برکلیه وجوه واریزی به خزانه و مانده موجود در خزانه.

14- پاسخگویی به کلیه نامه های رسیده از اداره دارایی و بیعه و حقیقه نمودن کلیه کسورات 5% بیمه پیمانکاران جهت پاسخگویی نامه ها

 15- پاسخگویی به نیاز ارباب رجوع.

16- بایگانی کلیه جوانه های صادره از شهرستانها ونامه ها و سوابق شرکتها.

17- کار با سیستم های Exel ، Word ، Pe2

18- انجام سایر امور مح.له در زمینه شغلی مربوطه.

فرم های مربوط به بررسی حسابها

1- فرم اعلام بدهی :

 قبل از صدور چک در وجه پیمانکار صورت وضعیت اعلام بدهی شده که در این مبلغ کل پیش پرداخت شرکت اعم از علی الحساب ، خسارت و جرایم شناسایی و یادداشت می شود، بنا بر جداول زمان بندی شده و قرارداد منعقده با شرکت پیمانکار از مطالبات وی کسر و خالص آن پرداخت گردد. همچنین چنانچه شرکتها دارای ضمانت پیش پرداخت دوره باشند چنانچه به قسمتی از تعهدات خود عمل کرده باشند می توانند جهت تقلیل ضمانتنامه پیش پرداخت خود اقدام نمایند که جهت معلوم شدن میزان بدهی پیش پرداخت قرارداد شرکت نیز از این فرم استفاده می شود.

2- فرم اعلام طلب :

 کلیه پرداختهای پیمانکاران ابتدا به حساب طلب شرکت منظور و طی تخصیص به آنها پرداخت می شود. لذا قبل از پرداخت میزن مطالبات شرکت به تفکیک قرارداد در این فرم ذکر می گردد.

3- فرم استرداد سپرده حسن انجام کار :

از کلیه پیمانکاران بجز قرارداد بهای خرید مبلغ 10%  از کل کار به عنوان سپرده نزد مخابرات نگهداری می شود تا پس از اتمام تعهدات پس از تأیید ناظر پروژه و آوردن مفاصا حساب به آنها پرداخت می گردد. در این فرم کل مبلغ 10% قرارداد شناسایی و یادداشت و با توجه به اینکه کلیه پرداختهای 10% از دو حساب پرداخت می گردد (خزانه – بانک صادرات) به تفکیک معلوم می شود که کل مبلغ 10% از کدامین شماره حساب قابل پرداخت می باشد.

4- فرم اعلام مطالبات پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی :

دسته ای از پیمانکاران به دلایلی ممکن است از پرداخت بیمه خود به سازمان ممانعت نمایند لذا سازمان طی نامه ای به مخابرات از شرکت مخابرات درخواست می نماید که چنانچه شرکت طرف قرارداد مطالباتی از شرکت مخابرات دارد اعلام نمایند تا در مطالبات پیمانکار کس رو در وجه سازمان پرداخت گردد.

5- فرم به اداره دارایی :

اداره دارایی طی نامه ای از شرکت مخابرات درخواست می نماید که ریز کسورات به اداره دارایی را تهیه و به آنها ارائه دهد ولی با توجه به اینکه هر ساله  این کلیه کسورات به صورت کتابچه به اداره کل دارایی پرداخت می شود لذا مخابرات طی این فرم اعلام می نماید که کلیه اطلاعات قبلاً به اداره داریی ارائه شده و باید اطلاعات خواسته شده را از اداره اطلاعات مالیاتی خود درخواست نمایند.

6- فرم ناخالص کسورات بیمه :

اداره تأمین اجتماعی گاهی طی نامه ای از شرکت مخابرات تقاضا می کند که کل مبلغ ناخالص پیمان و زیر کسورات بیمه شرکت با توجه به قرارداد خاص را اعلام نماید که طی این فرم کل مبلغ ناخالص پیمان و مبلغ کسورات بیمه به همراه ضمایم تهیه و اعلام می گردد.

ورود کالا به انبار :

شرح عملیات :

انبار کالای رسیده را دریافت و مسئول انبار دستور بررسی را صادر می کند. انباردار پس از بررسی مدارک شامل (درخواست خرید، فاکتور فروش، و تطبیق کالای تحویلی و فاکتور و ... ) نسبت به تخلیه و تحویل کالا اقدام می کند. انباردار کالا را شمارش و کنترل کرده و مغایرتها را شامل کسری و اضافی روی برگ عدلبندی یا برگه ارسال کالا قید می نماید. در خریدهای استان چنانچه ارزش کالا بیش از یک میلیون ریال باشد پس از تحویل کالا به متقاضی کالا اعلام و پس از حضور نماینده متقاضی در انبار بررسی تأئید فنی صورت می پذیرد. فرم تأئید فنی با حضور نماینده متقاضی کالا در دو نسخه تکمیل می گردد. انباردار پس از تأئید فنی کالا (در صورت نیاز) رسید انباردار را در 5 برگ تنظیم و به همراه برگ عدلبندی پس از دخل و خرج روی کارت انبار یا دفاتر مربوطه (جهت اطلاع انباردار) به کاردکس تحویل می دهد. انباردار فسخ رسید انبار را به صورت زیر توزیع می نماید :

نسخه اول : حسابداری اجناس، نسخه دوم : به همراه گواهی تخلیه بار (عدل بندی و سایر مدارک) به همراه یک بگ فرم تأئید فنی (بند 4) تحویل بایگانی کاردکس

نسخه سوم و چهارم که مخصوص ضمیری و خرد قراردادها می باشد به همراه نسخه دیگر فرم تأئید فنی و مدارک اولیه (تقاضای خرید ، فاکتور و ...) تحویل مأمور خرید و یا آورنده کالا.

نسخه پنجم : جهت اطلاع متقاضی کالا (درخواست کننده خرید).

وصول کالا توسط کاردکس اعلام می گردد (به فرستنده کالا (مبادی اداری) مطابق فرم وصول کالا در دو نسخه) انباردار مطابق قفسه بندی موجود، کالا را تقسیم بندی می نماید.
قیمت این فایل 5900تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوینت با عنوان واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -54 اسلاید  

پاورپوینت با عنوان واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوي واحد قوچان -54 اسلاید


پاورپوینت با عنوان واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات  خر

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید  

پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوي واحد قوچان -56 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها      بخش اول:•تعریف اولیه از شرک

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوی واحد قوچان -56 اسلاید  

پاورپوینت در مورد واحد طرح و نظارت و توسعه شرکت مخابرات خراسان رضوي واحد قوچان -56 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها      بخش اول:•تعریف اولیه از شرک

ادامه مطلب  

استان خراسان رضوی  

استان خراسان رضوي


تحقيقی جامع و کامل در قالب 2 صفحه فایل word و قابل ویرایش که به بررسی استان خراسان رضوي و جمعت آن و مردم آن میپردازد.

ادامه مطلب  

دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص  

دانلود کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص) را ویرایش کنید.
کارآموزی برق شرکت مخا

ادامه مطلب  

سوالات امتحان نهایی ریاضی نهم خراسان رضوی به تفکیک فصل ها  

سوالات امتحان نهایی ریاضی نهم خراسان رضوي به تفکیک فصل ها


این جزوه شامل سوالات امتحانات نهایی ریاضی سال نهم در خراسان رضوي می باشد که به تفکیک فصل ها جدا ش

ادامه مطلب  

لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوی  

لایه های GIS چشمه ها و قنات های استان خراسان رضوي


لایه نقطه ای چشمه های خراسان رضويلایه نقطه ای قنات های خراسان رضويفرمت لایه هاshpکلیه لایه ها دارای اطلاعات

ادامه مطلب  

لایه GIS شهرستانهای خراسان رضوی به همراه لایه نقطه ای شهرها و روستاهای استان  

لایه GIS شهرستانهای خراسان رضوي به همراه لایه نقطه ای شهرها و روستاهای استان


لایه Polygon شهرستانهای خراسان رضويلایه Point شهرهای خراسان رضويلایه Point روستاهای

ادامه مطلب  

لایه gis توپوگرافی استان خراسان رضوی  

لایه gis توپوگرافی استان خراسان رضوي


لایه توپوگرافی 1:100000 خراسان رضويبا لایه توصیفی ارتفاع خطوط منحنی میزانفرمت لایه: shp

ادامه مطلب  

لایه های GIS رودخانه های خراسان رضوی به همراه لایه لیبل  

لایه های GIS رودخانه های خراسان رضوي به همراه لایه لیبل


لایه رودخانه های خراسان رضويلایه لیبل رودخانه های خراسان رضويفرمت لایه ها:shp

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1