در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

تحقیق در مورد تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد

تحقیق در مورد تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد تحقیق در مورد تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد

46 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

يزد دارالعباده

در پارهاي از متون قديم، يزد دارالعباده نيز گفته اند. احمد كايت مورخ يزدي قرن 9 نوشته است در سال 54 هجري ملكشاه سلجوقي حكومت يزد را به علاء الدوله كالنجار واگذار كرد و آنرا دارالعباده ناميد.

ب: زبان

مردم استان يزد به زبان فارسي رايج با پاره اي ويژگي هاي گويشي سخن مي گويند لهجه يزدي جزء نيم زبان هاي مركزي دسته باختري است كه در بخش باختري فلات ايران تا حدود مرزهاي ايران رواج دارد.

در بيشترين زبان هاي مركزي از جمله لهجه شيرين يزدي آنرا آميختگي كمتري با زبان عربي ديده مي شود.

زرشتشيان يزد به زبان نياكان خويش زبان فارسي دري سخن مي گويند زبان زرشتشتيان يزد به دليل پاره اي از عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آميختگي بسياري با زبان فارسي پيدا كرده به طوريكه آهنگ ناتوان شدن و حتي فراموش شدن آن روز به روز تندتر مي شود.

ج: مذهب

پيش از ورود مسلمانان به ايران مردم استان يزد نيز مانند مردم نقاط ايران زرتشتي بودند، انقراض حكومت ساسانيان در نيمه نخست دهه اول هـ. ق مردم بيشتر نقاط ايران از جمله يزد به اسلام گرويدند ولي برخي از آنان با پرداخت خود به دين خود را حفظ كردند و زرتشتي باقي ماندند قريب به اتفاق مردم يزد 15 مسلمان و پيرو شيعيان جعفري اند.

د: نژاد

مردم يزد از نژاد اروپايي و ايراني هستند و به علت موقعيت جغرافيايي ويژه اين استان، از آميختن با نژادهاي غير ايراني تا اندازه اي مصون ماندند در روزگار باستان و آغاز مديت و آبادي در اين سامان نژادهاي ديگري در اين ناحيه مي زيستند و با نژادهاي اصلي آن در آميختند. اين آميزش بعدها در سرگذشت اجتماعي، فرهنگي و حتي تركيب نژادي مهاجران تازه رسيده آريايي تأثير بسيار داشته است.

در نيمه هزاره دوم پيش از ميلاد آريايي ها به فلات مركزي ايران از جمله يزد كه در دل اين فلات قرار دارد روي آوردند در دوره هاي بعد نيز گروه هاي عرب، ترك، مسيحي، كليمي به اين منطقه آمدند در سده اخير نيز اعراب مهاجر به اين استان آمده در آن ساكن شدند.

هـ : تعداد و رشد جمعيت

نخستين آمارگيري جمعيتي در شهر يزد در سال 1319 انجام شد كه در اين سال تعداد جمعيت شهر يزد بر اثر 60096 نفر گزارش شده در سرشماري سال 1335جمعيت يزد به 63502 نفر رسيد كه با مقايسه با جمعت 1319 بيان كننده اين مطلب است كه در دوره 16 ساله فقط 3436 نفر به جمعيت شهر يزد افزوده شده است در سرشماري سال 1345 جمعيت شهر يزد 320573 نفر سرشماري شد لازم به ذكر است كه شهرستان ابركوه در سال 1366 از استان فارس جدا و به استان يزد ملحق شده است.

بنابراين براي مقايسه بهتر جمعيت استان در سال 45 و 55 نيز با احتساب جمعيت ابركوه مي باشد.

استان يزد مانند تمام كشور نسبت جمعيت شهري آن افزايش و در مقابل جمعيت روستايي آن كاهش داشته است كه اين مسئله به دو علت مربوط مي باشد.

1- گرايش روستائيان به زندگي در شهر و در نتيجه مهاجرت به شهرها

2- افزايش نقاط شهري به طوري كه در سال 1355، 8 شهر در كل استان وجود داشته است ولي در سال 1375 به 15 نقطه افزايش يافته است.

استان هاي يزد يكي از استان هاي كم تراكم ايران است با اينكه خصوصيات شهرها تراكم و تمركز افراد و فعاليت ها دارد ولي در شهر يزد تراكم جمعيت بسيار پايين است كه به اين علت آن را مي توان گسترش بي رويه افقي در شهر يزد و در عين وجود بافت هاي خالي شهر و رشد بيشتر مساحت شهر نسبت به رشد جمعيت دانست.

 

 

ساختار نسبي شهر يزد:

در دو دهه 1365 و 1375 شهر يزد از ساختار جواني مانند ساير نقاط كشور برخوردا بوده است و جالب اين كه با وجود سياست هاي كنترل جمعيت در كشور در دهه 1375 سه درصد بر جمعيت جوان (14-0) آن افزوده شده است. علت اين چنين افزايش را مي‌ توان مهاجرت هاي خانوادگي روستائيان همراه با فرزندانشان و سهم زايشي مهاجرت و هم چنين پايين بودن سن ازدواج دانست.

و : خلاصه اي از مشخصات اقتصادي

به لحاظ شرايط اقليمي وضعيت كشاورزي در اين استان مطلوب نيست و امكان بهره برداري از آب هاي سطحي در كشاورزي بسيار كم است. شرايط خاص مناطق حاشيه كوير نظير ميزان اندك باران حركت ماسه هاي روان، پديده كوير زايي، مراتع فقير كمبود منابع تأمين آب موجب شده تا 28% وسعت استان فاقد بهره برداري اقتصاد باشد.

صنايع و معادن

استان يزد به لحاظ زمين شناسي داراي ذخاير بسيار عظيم معدني است. معادن مهم اين استان مانند آهن، چغارت، مرمربورق، ماسه سنگ، متكسانه، سرب كوتك. نقش مهم و سازنده در تحولات اقتصادي و عمراني استان داشته است.

 

صنايع دستي

پيشينه يزد آكنده از پايمردي و استواري مردماني سخت كوش است كه به رغم طبيعت گرم و خشك اين ديار كمر همت بسته و با پشتكار و خلاقيت و ذوق هنري خود نام شهر و ديارشان را پر آوازه كردند همانگونه كه گفته شد باتوجه به شرايط آب و هوايي و محدود بودن فعاليت هاي كشاورزي و دامپروري ساير فعاليت هاي انتقالي و افزودن به همه فعاليت در رشته هاي مختلف منابع دستي رشد كرده است.

نساجي ستني:

زيلو بافي و قاليبافي، ساخت مصنوعات مختلف فلزي، كاهش سراميك، حصير بافي و .... از جمله صنايع دستي رايج است.

2-3- پيشينه تاريخي شهر يزد (يا اشاره به مسجد جامع)

رسانه تاريخي بناي اوليه شهر يزد را به ضماك نسبت داده اند. معين الدين نطنزي (مورخ قرن9 هـ) مي گويد. يزد را ضحاك ساخت و آنرا زندان ضحاك نام نهاد اگر اين ها افسانه اي بيش نباشد اما دست افزارهاي يافت شده است در دوره هاي شير كوه، نگاره ها و قطعات سفال نقشدار بافت شده در نارين قلعه ميبد همه حكايت ازقدمت و ديرينگي اين شهر مي باشد هم چنين قدمت آتش معروف بناي زرتشتيان «آتشكده زرتشتيان» كه به 25000 سال مي رسد صحت مطالب فوق را تأكيد مي نمايد.

استان تاريخي يزد مدنيت آن در چهار كانون عمده «مهريز، فهرج، يزد، رستاق، ميبد پا گرفته است كه در دوران باستان جزء مملكت مادها بوده است. پژوهشگران منطقه اي را در مسير شاهراه هاي باستاني ري – كرمان و پارس خراسان قرار گذاشت را جزء سرزمين هاي دور دست مادها شمرده اند با توسعه شهر، شهرهايي در اطراف شهر كشيده شده  كه ابوجعفر كاكويه در ايجاد حصارها و آباداني آن همت گماشن. بعضي از قسمت هاي اين ديوار هنوز به عنوان مدرك تاريخي شهر يزد وجود دارد. در اين دوره توسعه اصلي شهرها عمدتاً به طرف جنوب شرق بود و مركز شهر به طرف مكان جديدي در اطراف مسجد جامع منتقل شده و رشد ساختمان سازي نشان مي دهد كه شايد اولين رشد اصلي شهر در طول اين دوران بوده است در دوران مغول يزد دستخوش تغييرات چنداني نشد اما در دوران مظفر و رشد ساخت و ساز و شهرسازي به طرف جنوب و جنوب غربي كشيده شد و هفت دروازه بر ديوارهاي جديد شهر اضافه گرديد. در دوران تيموري نيز مجموعه اميرچخماق در اطراف ميدان بزرگي در محدوده شرقي ساخته شد و مركز شهر كم كم از محل مسجد و نواحي اطراف آن به اين مجموعه انتقال يافت اما در دوران بعد شهر يزد در مقايسه با اصفهان، شيراز و ... توسعه چنداني نداشت با وجود خيابان كشي هايي كه در دوران پهلوي دور بافت قديمي شهر كشيده شده اهميت و مركزيت آن با استقرار كاربري هاي جديد در حاشيه خيابان كشي ها باقي ماند و شهر نشيني با وجود تنش هاي دروني ناشي از هم نشيني با اين تغييرات به حيات خود ادامه داده و مي دهد. قديمي ترين سفرنامه هايي كه در مورد يزد مطالبي عنوان كرده است سفرنامه ماركوپولو مي باشد كه مي گويد يزد در ايران اصلي قرار دارد. شهري است حزب و اصيل و تجارت بسيار خوبي دارد و ديگر پورده نونه است كه بيان مي كند يزد سومين شهر خوب ايران است كه شاه ايران در تمام كشورش دارد.

سلسله ها و حكامي كه بر يزد حكومت مي كردند عبارتند از انوشيروان، يزدان گرداول ساسانيان، آل كاسويه، اتابكان، مغمولان، آل مظفر، تيموريان، صفويان، افشاريان و قاجاريان.

قیمت این فایل 6000تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوینت مسجد جامع خرمشهر  

پاورپوینت مسجد جامع خرمشهر


این پاورپوینت در 9اسلاید طراحی شده است در این پاورپوینت موقعیت مکانی مسجد جامع تاریخچه مسجد جامع خرمشهر معماری مسجد جامع خرمش

ادامه مطلب  

پاورپوینت مسجد جامع اردستان - 29 اسلاید  

پاورپوینت مسجد جامع اردستان - 29 اسلاید


پاورپوینت مسجد جامع اردستان - 29 اسلایدفهرست مطالببنای مسجد جامع اردستان حفظ ترکیب اصلیمسجد اولیه با نقشه شبستانی س

ادامه مطلب  

پاورپوینت آرایه های معماری اسلامی  

پاورپوینت آرایه های معماری اسلامی


دانلود پاورپوینت با موضوع آرایه های معماری اسلامی،(این پاورپوینت فاقدتوضیحات خاص وبه صورت تصویری میباشد)در ق

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت مسجد جامع تهران  

دانلود پاورپوینت مسجد جامع تهران


 مسجد جامع تهران یا مسجد عتیق تا قبل از انقلاب اسلامی (سال 1357 خورشیدی)، تنها مسجد جامع تهران بوده است اما پس این تاریخ

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع ورامین - 62 اسلاید  

پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع ورامین - 62 اسلاید


پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع ورامین - 62 اسلاید فهرست مطالب مقدمه تعریف مسجد و نقش آ

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری محراب  

پاورپوینت معماری محراب


این پاورپوینت در 53 اسلاید به تاریخچه، سیر تحول و نقد و بررسی نمونه های داخلی و خارجی محراب، به عنوان عنصری مهم در معماری مساجد و اب

ادامه مطلب  

بررسی تزئینات و نقوش مسجد جامع یزد  

بررسی تزئینات و نقوش مسجد جامع يزد


فرمت ورد14 صفحه نقوش و تزئینات مسجد جامع يزد در این مقاله بررسی و توضیح داده شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع فهرج یزد - 33 اسلاید  

پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع فهرج يزد - 33 اسلاید


پاورپوینت برسی معماری  مسجد جامع فهرج يزد  - 33 اسلاید   فهرست مطالب :     تاریخچه   ساما

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع اصفهان -69 اسلاید  

پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع اصفهان -69 اسلاید


پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری مسجد جامع اصفهان   فهرست مطالب مقدمه سیمای شهر اصفهان واژه

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی سبك آذری -41 اسلاید  

پاورپوینت بررسی سبك آذری -41 اسلاید


 پاورپوینت بررسی سبك آذری -41 اسلاید فهرست مطالب   ویژگی های معماری این دوره :   نیارش    گنبد سلطانیه :  &n

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1