در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

تحقیق در مورد پیمان سعد آباد

تحقیق در مورد پیمان سعد آباد تحقیق در مورد پیمان سعد آباد

210 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

تاريخچه پيمان سعدآباد

قبل از اينكه به ذكر زمينه هاي انعقاد پيمان سعدآباد بپردازيم، لازم است ابتدائاً مختصري در باب تحولات دروني كشورهاي عضو پيمان و همچنين اختلافاتي كه مابين اين كشورها وجود داشت، توضيحاتي ارائه دهيم. زيرا وجود اختلافات مرزي و همسايگي ميان اين كشورها، خود دليل دوري، كدورت و دشمني ميان اين دول بوده است.كما اينكه در مقاطعي هم به سبب وجود چنين مشكلاتي، انعقاد پيمان ها و قراردادهايي كه اين دول به انعقاد آن تمايل داشتند، به تعويق و تأخير افتاده است. از جمله خود پيمان سعدآباد بود كه به دليل مشكلات ارضي و اختلافات مرزي به ويژه ميان ايران و عراق، باعث شده بود كه امضاي نهايي اين پيمان به مدت دو سال به تأخير بيفتد. ابتدا توضيحاتي مختصر در مورد تحولات دروني افغانستان ارائه مي دهيم:

از زماني كه ناپلئون براي حمله به هندوستان با روس ها، اتفاق كرد، انگليسي ها به اين فكر افتادند كه افغانستان را به عنوان جزئي از كمربند امنيتي خود، تحت الحمايه سازند و از آنجا كه اين كشور با همسايه غربي اش ايران- درگير اختلافات مرزي بود، انگليسي ها سعي كردند كه از اين نقطه ضعف استفاده كرده، مرتباً در پي تغيير اوضاع و احوال، به تضعيف و يا تقويت آن بپردازند. لذا اين سرزمين به صحنه اي براي رويارويي حريفان و رقابت رقيبان بدل شد و به خصوص بعد از مرگ «دوست محمدخان» اين تشنج ها شدت گرفت. امير سيدعلي، يعقوب خان، عبدالرحمن، حبيب اله خان و نصراله خان پادشاهاني بودند كه از دهة 1870 تا سال 1919 م يكديگر را كنار زدند و بر تخت سلطنت جلوس كردند. حتي امان اله خان كه در 27 فوريه 1919 بر تخت سلطنت افغانستان نشست، عمويش نصراله خان را به اتهام شركت در قتل پدرش، حبيب اله خان محكوم و اعدم نمود و سرمست از قدرت بر عليه انگليسي ها اعلام جهاد داد. امّا جنگ سوم افغانستان نيز چيزي جز فضاحت و شكست براي امان اله خان به ارمغان نياورد. ولي از آنجا كه انگليسي ها در پي قراردادي كه در 8 اوت 1919م با پادشاه افغانستان منعقد كردند، از افغانستان بيرون رفتند، امان اله خان توانست كه خود را فاتح جلوه دهد.[1]

هنگامي كه در سال 1921 م استقلال كامل افغانستان اعلام شد. دولت ايران بلافاصله اين دولت هم كيش و هم زبان را به رسميت شناخت و در كابل سفارت تأسيس كرد. بدين ترتيب مرحله جديدي در روابط ايران و افغانستان  آغاز گشت. در 22 ژوئن 1921 م بين ايران ، تركيه و افغانستان پيمان دوستي بسته شد و بدين ترتيب درهاي كشور افغانستان بر روي افسران، كارشناسان و معلمين ترك گشوده شد. اين عهدنامه به خصوص ضمن آن كه دوستي و بي طرفي ايران را جلب و موافقت امان اله خان را در خاورميانه مستحكم مي كرد، دليلي نيز بر شناسائي مرزها و سرحدات افغان مستقل به شمار مي آمد. به دنبال اين استراتژي،امان اله خان در 22 نوامبر 1921م يك مسيون انگليسي را در كابل پذيرفت و پيماني منعقد ساخت كه به موجب آن دولت انگليس، استقلال كامل افغانستان و سرحدات آن را به رسميت مي‌شناخت و بين دو كشور نماينده سياسي رد و بدل مي گرديد. در 27 نوامبر 1927 (16آذر 1306) عهدنامه وداديه و تأمينيه ايران و افغانستان به همراه دو پروتكل و مراسلة ضميمه آن، در كابل به امضاء رسيد و در همين سال بود كه سفر هفت ماهه امان اله خان به اتفاق همسرش ثريا آغاز گشت. او مستقيماً به بمبئي رفت و از آنجا عازم ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگليس شد و سپس از راه روسيه، تركيه و ايران به كشورش بازگشت. در حالي كه تصميم گرفته بود، الگوهاي آتاتورك و رضاشاه را در كشورش پياده كند. شاه افغانستان در 15 ژوئن 1928 م (25 خرداد 1307 ش) موفق شد، دو قرارداد ديگر نيز در تهران به امضاء برساند. يكي مربوط به پروتكل منضمه عهدنامه  وداديه و تأمينيه و ديگري نيز راجع به استرداد مجرمين و متهمين به جرم بود.

اصلاحات امان اله خان با ويرانيهايي نيز توأم بود كه افغان ها را براي شورش بنيادي آماده مي كرد. هنگامي كه در 7 ژانويه 1929 م اين شورش به اوج خود رسيد، غلام نبي خان فرستاده شوروي ها، هم نتوانست كمكي به شاه فراري نمايد. سپس بچه سقا كه توانسته بود، كابل را متصرف شود، بر تخت نشست. تا اينكه چند ماه بعد، محمدنادر خان، وزير مختار افغانستان در فرانسه به اتفاق سه برادر خود، رهبري مبارزه با شورشيان را در دست گرفت و توانست با كمك انگليسي‌ها در اكتبر 1929 بر تخت بنشيند. دولت ايران نيز بلافاصله حكومت جديد را به رسميت شناخت و در فوريه 1930 (بهمن 1308) سفارت خود را در كابل به درجه سفارت كبري ‌ارتقا داد.

سلطنت نادرشاه موجبات خشم شوروي ها را برانگيخت. به طوري كه او را آلت دست انگليسي ها خواندند. نادر توانست ظرف قريب چهار سال سلطنت خود، قانون اساسي افغانستان را به تصويب برساند و نظم و آرامش نسبي را به كشورش برگرداند. پس از مرگش هم ظاهر شاه پسرش از اين فرصت استفاده كرد و توانست با راهنمائي‌هاي عموي خود، سياست محافظه كارانه اي را پيش بگيرد كه به عمر حكومتش بسيار كمك كرد. ظاهرشاه توانست در تاريخ 17 مارس 1934 (27 اسفند 1312) پروتكلي دربارة قبول رأي حكميت تركيه راجع به تحديد حدود ايران و افغانستان به امضاء رساند. لذا اختلافات مرزي بين دو كشور ايران و افغانستان در نواحي خراسان و سيستان، حل و فصل گرديد و روابط دو كشور رو به بهبود رفت.[2]عهدنامه هاي مختلفي بين دو كشور منعقد شده است. مهمترين اين عهدنامه ها كه بعد از جنگ جهاني اول منعقد گرديده است، عبارتند از:

- عهدنامه مودت بين ايران و افغانستان در 12 ماده با سه فصل الحاقيه در 22 ژوئن 1921.

- عهدنامه و داديه و تأمينيه ايران و افغانستان در 9ماده با يك پروتكل و دو مراسله به تاريخ 29 آذر 1306 برابر با 25 نوامبر 1927م.

- پروتكل راجع به اعادة مجرمين و متهمين بين ايران و افغانستان 25 خرداد 1307 برابر ژوئن 1928 م و مراسلات راجع به كميسرهاي سرحدي به تاريخ 6 تير 1307 ش برابر 25 ژوئن 1928.

- قرارداد تعيين خط سرحدي بين ايران و افغانستان به حكميت دولت تركيه به تاريخ 16 اسفند 1312 برابر مارس 1934.

- موافقتنامه ايجاد روابط پستي بين ايران و افغانستان در 19 ماده به تاريخ 39 تير 1316 برابر ژوئيه 1937.

- قرارداد تلگرافي  - بي سيم و با سيم- بين ايران و افغانستان در 14 ماده به تاريخ 17 دي 1317 برابر ژانويه 1939 كه در كابل امضاء شد.

- قرارداد تقسيم آب رود هيرمند بين ايران و افغانستان به تاريخ 6 بهمن 1317 برابر ژانويه 1939 م.

- قرارداد كميساران سرحدي بين ايران و افغانستان 5 تيرماه 1335 برابر با 26 ژوئن 1956 م.[3]

حال به گذشته مختصري از سير تحولات در كشور تركيه مي‌پردازيم:

هنگامي كه زمامداران عثماني در سال 1914 م متحد آلمان شدند؛ بر اين باور بودند كه بتوانند امپراطوري پوشالي شان را حياتي دوباره بخشند و بر اين تدبير بودند كه چند صباحي نيز در زير سايه عقاب كه بر پرچم قيصر‌آلمان نقش شده بود، عملكرد حكومت خود را طولاني تر كنند و ظاهراً اين اقدام با توجه به گرايش ها و شعارهاي جديدي كه تحت عنوان هاي مختلف براي آلمانها ساخته بودند، عملي بود. ولي با اوجگيري آتش جنگ و پايين آمدن توان امپراطوري، علائم از هم پاشيدگي اين نظام پوسيده ظاهر گشت. لذا شالودة آن قبل از پايان يافتن جنگ از هم گسيخت.

در سال 1916 م، به دنبال اعلاميه شريف مكه براي اتحاد عليه ترك‌ها، دنياي عرب خود را براي جنگهاي استقلال آماده كرد. ولي احتياجي به آن نبود. زيرا در همان مراحل اوليه معلوم شد كه اعراب از پيكرة عثماني، جداشدني هستند. شريف مكه بر تخت سلطنت نشست و در دسامبر 1916 (1295 هـ. . ش) به عنوان پادشاه حجاز از طرف دولت انگلستان به رسميت شناخته شد. فيصل پسر او و لاوارنس عربستان براي دستيابي به فلسطين و سوريه رهسپار شدند و انگلستان نيز با اشغال بغداد در مارس 1917 م به هدف ديرينه خود كه تصرف بين النهرين باشد، جامه عمل پوشانيد و بين النهرين را به تصرف خود درآورد و اين سرزمين را با مرزهاي جديدش به نام عراق نامگذاري كرد.

ظهور مصطفي كمال در تركية آشوب زده، بي شباهت به وضعيت ناپلئون در اوضاع و احوال فرانسه پس از انقلاب كبير نبود. شايد بتوان زمينه هاي ظهور قدرتش را چيزي مابين امپراتور فرانسه و رضاخان سردار سپه تعيين نمود. به هر حال اين نظامي بي باك در عين حال به شدت از شعار «تركيه براي ترك ها» دفاع مي كرد، خواستار يك صلح شرافتمندانه بود. مصطفي كمال كه بعدها خود را آتاتورك ناميد، توانست در اول نوامبر 1922م مجلس كبير ملّي تركيه را وادار نمايد كه به اتفاق آراء الغاء سلطنت را اعلام نمايند. اقدامات براي كسب قدرت، تقريباً در مراحل پاياني خود بود. رفعت پاشا كه بعدها فرماندة قواي ترك در تراس شد، با موافقت متفقين جهت ساقط نمودن سلطان و كابينه اش، راه پايتخت را پيش گرفت. پس از اينكه پايتخت، تحت كنترل مليّون درآمد و ترتيبات تبعيد سلطان معيدالدين به اتمام رسيد (18 نوامبر 1922/ 26آبان 1301 ش) مجلس ملي، پسر عمويش عبدالمجيد، يكي از فرزندان سلطان عبدالعزيز را به شرط اينكه قدرت وي فقط مذهبي و روحاني باشد، به عنوان خليفة مسلمين و اميرالمؤمنين تعيين كرد. در نتيجه حكومت جمهوري و حكومت نوين تركيه كه پايه اش نه بر روي قاعدة خلافت اسلامي آل عثمان بلكه بر روي وحدت ملي قوم ترك قائم و استوار بود، بوجود آمد. از آن تاريخ دولت تركيه يك واحد مستقل سياسي، هم در خاورميانه و هم در بالكان (اروپا) گرديد كه جنبة مذهبي قديم را به كلي ترك گفته و در جرگه ملل اروپا خود را يك مملكت غير مذهبي معرفي كرد.[4]

هنگامي كه شليك صدويك تيرتوپ، تولد تركيه جديد را در 29 اكتبر 1923 (7 آبان 1302 ش) اعلام كرد، مصطفي كمال توانسته بود به اتفاق آراء جمهوريت را در تركيه به تصويب رسانده و براي خودش به عنوان رئيس جمهور تركيه رأي بگيرد. با تشكيل جمهوري تركيه، رضاخان تبريكات صميمانه خود را ضمن اهداء يك جلد كلام ا مجيد و يك قبضه شمشير مرصع جهت رهبر تركيه جديد تقديم داشت. بدين ترتيب زمينه هاي دوستي دو كشور آغاز گرديد. در آوريل 1926 م، عهدنامه مودت بين دو كشور منعقد گرديد و قرار شد كه مذاكرات مربوط به عهدنامه هاي تجاري، قضائي، گمركي و غيره نيز به دنبال آن آغاز شود. ولي مسئله شورش كردها در كردستان كه چندي قبل آغاز شده بود، مانع از اقدامات بعدي شد. به خصوص كه دولت تركيه، ايران را به اتهام همكاري با كردها محكوم كرده بود.[5] ولي از آنجا كه دو كشور در جستجوي بهبود روابط بودند و براي ترك ها نيز حسن نيّت ايران معلوم شد، مقدمات مذاكرات بعدي فراهم گشت.

روابط ايران و تركيه در ژوئن 1930 (خرداد 1309) با امضاء يك موافقتنامه گمركي تجديد شد. در 23 ژانويه 1932 (2 بهمن 1310) عهدنامه اي به منظور حكميت و تسويه اختلافات قضائي امضاء شد. در همين تاريخ، قراردادي براي تعيين سرحدات مبادله شد كه به موجب آن قسمتي از اراضي مجاور كوه آرارات به ترك ها واگذار شد و درمقابل قطعه زمين بزرگي در كردستان به ايران داده شد. حدود يازده ماه بعد، دو عهدنامه موّدت و عهدنامه امنيت و بي طرفي و همكاري اقتصادي متقابل در 5 نوامبر 1932 (14 آبان 1311) در انكارا به امضاء رسيد.

مسافرت رسمي رضاشاه كه به دعوت مصطفي كمال در دوم ژوئن 1934 (خرداد 1313) انجام گرفت، آغازگر مرحلة تازه اي از روابط دو كشور بود.مسافرت شاه ايران به كشور ترك ها از نظر سياسي بي اندازه شايان اهميت بود و دولت و مردم تركيه، مقدم شاهنشاه را با آغوش باز استقبال كردند و از هيچ گونه تجليلي فروگذار ننمودند. با مراجعه به برنامة تشريفات و گزارش هاي نمايندگان سياسي ايران در تركيه، عظمت و اهميت اين مسافرت به خوبي ثابت و روشن مي شود.

در جريان ضيافت رسمي رضاشاه كه به افتخار آتاتورك در انكارا برگزار شد. (29 خرداد 1313) بين رؤساي دو كشور، گفتگوهايي حول مسائل سياسي ردوبدل شد و سران دو كشور ايران و ترك، توانستند به توافقهايي دست يابند.

قیمت این فایل 6000تومان می باشد

خرید آنلاین

مجموعه تاریخی فرح آباد ساری  

مجموعه تاریخی فرح آباد ساری


پروژه تکمیل جهت ارائه در کلاس معماری اسلامی35 صفحه پاورپوینت در فایل .zip میباشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی مجموعه تاریخی فرح آباد - 35 اسلاید  

پاورپوینت بررسی مجموعه تاریخی فرح آباد - 35 اسلاید


پاورپوینت بررسی مجموعه تاریخی فرح آباد - 35 اسلاید   فهرست مطالب معرفی مجموعه بناهای باقیمانده طرح شه

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی مجموعه تاریخی فرح آباد ، 35 اسلاید  

پاورپوینت بررسی مجموعه تاریخی فرح آباد ، 35 اسلاید


 فهرست مطالب معرفی مجموعه بناهای باقیمانده طرح شهرسازی بناهای مجموعه فرح آباد مسجد جامع فرح‌آباد،

ادامه مطلب  

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران  

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران


تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران در قالب pdf  و در 45 صفحهفایل تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران به عنوان

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با استان لرستان  

پاورپوینت آشنایی با استان لرستان


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت آشنایی با استان لرستان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلاید در اختیار شما عزیزا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ضوابط ساخت و ساز در منطقه قاسم آباد (غیر قابل ویرایش) 47 اسلاید  

پاورپوینت ضوابط ساخت و ساز در منطقه قاسم آباد (غیر قابل ویرایش) 47 اسلاید


پاورپوینت ضوابط ساخت و ساز در منطقه قاسم آباد (غیر قابل ویرایش)فهرست مطالبمجتمع 512

ادامه مطلب  

پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد  

پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد


دانلود پاورپوینت وزیران کاردان، شهرهای آباد درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم 13 اسلاید قابل ویرایش  ...........

ادامه مطلب  

پاورپوینت طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد  

پاورپوینت طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد


توضیحات:فایل پاورپوینت طراحی حوزه پنج گانه احمد آباد مشهد ،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه

ادامه مطلب  

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران  

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران به صورت word فایل برنامه ر

ادامه مطلب  

مقاله با عنوان کاشمر  

مقاله با عنوان کاشمر


       مقاله با عنوان کاشمر در فرمت ورد در 38 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمه تاریخ كاشمر رجوع تاریخسرو كاشمرنقشه

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1