در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

تحقیق در مورد پيشينه تاريخي حرم مطهر رضوي

تحقیق در مورد پيشينه تاريخي حرم مطهر رضوي تحقیق در مورد پيشينه تاريخي حرم مطهر رضوي

72 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

افزايش تصاعدي زائران و عدم گنجايش فضاهاي باز و سرپوشيده حوزه حرم و رواقهاي موجود، عدم سهولت زيارت و آمد و رفت انبوه زائران، باعث شد كه بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ضمن در نظر گرفتن مسائل اجتماعي، فرهنگي، زيارتي و خدماتي، بهترين و آرام ترين فضاهاي لازم براي زيارت و نيايش زائران گرامي حضرت فراهم گردد.

با  عنايت توليت آستان قدس رضوي، روند احداث فضاهاي زيارتي، فرهنگي و خدماتي به سرعت افزايش يافته است به گونه اي كه طي سالهاي اخير حجم عمليات اجرايي بالغ بر پنج برابر بناهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌باشد. زيربناي اماكن در طول 12 قرن حدود 12 هكتار بود، در صورتي كه از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون به 60 هكتار رسيده است.

آستان قدس رضوي ضمن توسعه بناهاي گذشته اقدام به احداث بناهاي سرپوشيده و فضاهاي باز نموده است. از ابتدا ( آغاز پيدايش حرم) تا كنون در طول قرنها تعداد 25 بناي سرپوشيده به نام رواق، 9 فضاي باز به نام صحن و 6 مدخل ورودي به نام بست در اطراف مضجع شريف رضوي ساخته شده است

تاريخچه پيدايش اماكن متبركه

   در سال 203 و به قولى 202 هجرى قمرى، پس از شهادت امام رضا عليه السلام، پيكر مطهر وى را در بقعه اى كه بر روى گور هارون الرشيد بناكرده بودند، به خاك سپردند. اين بقعه در باغ «حميد بن قحطبه» و در روستايى به نام «سناباد» نزديك «نوغان» در حدود 2 تا 4 فرسنگى طوس واقع شده بود.  

     با توجّه به اين روايت، نخستين بناى آرامگاه، همان بقعه هارون الرشيد بايد باشد كه توسط مأمون عباسى بنا گرديده بود. از اين بقعه، هم اكنون 2 متر از ديوار آن باقى مانده و بقيه بناى حرم بر روى آن ساخته شده است. از اين تاريخ تا روزگار ديلميان، نشانه اى از تجديد يا مرمت حرم در دست نيست. ولى مسلم اين است كه مزارى معروف بوده، تا جايى كه جهان گردان و جغرافى نويسان شهيرى به سبب وجود همان، از سرزمين طوس به «مشهد الرضا» تعبير كرده و نام برده اند. به نظر مى رسد در عهد ديلميان، تزئيناتى بر اين بنا صورت گرفته باشد.  

 

«سبكتكين» (387- 366 هـ.ق) پادشاه متعصب غزنوى، حرم مطهر را ويران و زيارت آن را ممنوع كرد. پس از آن، «عميد الدوله فايق» كه بيهقى او را «خادم خاصه» ناميده است، در تكميل بقعه و آبادانى «مشهد» كوشيد. در سال 400 هجرى قمرى، «ابوبكر شهمرد» به دستور «سلطان محمود غزنوى» بناى بقعه را بار ديگر بر روى بازمانده ديوارهاى گلين با آجر برپا ساخته، مناره اى نيز بدان افزود. اين بنا كه هسته اصلى حرم را تشـكيل مى دهد، بنايى چهارگوش بوده و با توجّه به هم زمانى بناى آن با بناى «سنگ بست» آرامگاه «ارسلان جاذب» به نظر مى رسد كه قبل از تزئينات و الحاقات بعدى، حرم امام رضا عليه السلام و آرامگاه او شبيه هم بوده است. پس از آن – با توجّه به سنگ نوشته موزه آستان قدس رضوى كه قديمى ترين سنگ قبر امام عليه السلام مى باشد، به نظر مى رسد كه بناى حرم در سال 516 هجرى قمرى تجديد يا تعمير شده است.

بناى بقعه در هنگام حمله «غزها» به سال 548 هـ ق آسيب فراوان ديد. در روزگار «سلطان سنجر سلجوقى» (511 – 552 هـ ق) ، «شرف الدين ابوطاهر بن سعدبن على قمى» پس از مرمت بنا، گنبدى نيز بر آن ساخت. بعد از سال 557 هـ ق نيز « چترگان زمرد ملك» دختر «محمود سلجوقى» ، ازاره حرم را با كاشى هاى نقيس شش و هشت ضلعى و ستاره اى تزئيين كرد كه نام وى و تاريخ تزئين بر كاشى هايي ثبت است.  

     در دوره خوارزمشاهيان، روضه رضوى مورد توجّه قرار گرفت و تعميرات و تزئيناتى در ساختمان آن به عمل آمد. در اين دوره (سال 612 هـ ق ) ، كتيبه كاشى خشتى بسيار زيبايى به خط ثلث برجسته بر روى ديوار دو طرف در ورودى حرم – از جانب رواق دارالحفاظ – نصب شد كه بر روى آن، نام و نسب حضرت رضا عليه السلام تا حضرت اميرالمومنين عليه السلام ذكر شده است. چند كتيبه و سه محراب ديگر نيز مربوط به اين دوره، در مجموعه ابنيه متبركه موجود است.  

     در سال 618 هـ ق ، به هنگام حمله «تولي» پسر «چنگيز» بقعه رضوى دچار ويرانى شد، اما به انهدام كامل نينجاميد. از آن تاريخ تا حدود يك قرن بعد، اطلاع مستندى كه حاكى از مرمت حرم باشد، در دست نيست. تا آنكه نخست «غازان خان» و سپس «سلطان محمد خدابنده الجايتو» ضمن تعمير، در تزئين و آبادانى روضه رضوى كوشيدند. «ابن بطوطه» كه در سال 734 هـ ق مشهد را ديده است، به عمارت زيبا و كاشى كارى شده و ضريح نقره اى مرقد اشاره مى كند كه احتمالاً از ساخته هاى دوره الجايتو بوده و به نـظر مى رسد، بناى كامل گنبد موجود نيز از خدمات هم اوست.

     در قرن هشتم، آثار آستان قدس عبارت از حرم، مسجد بالاسر – كه بانى آن «ابوالحسن عراقى» از دبيران عهد غزنوى بود – و چند بناى كوچك متصل به ضلع شمالى و يك مدرسه بوده است.  

     در دوره تيمورى، در زمان «شاهرخ» و همسرش «گوهرشاد» آستان قدس توسعه چشم گيرى پيدا كرد. در اين دوره (سال 821 هـ ق) نخستين مسجد جامع شهر مشهد به نام مسجد گوهرشاد، در سمت قبله حرم مطهر برپا شد. سپس، بناى دارالحفاظ بين حرم و مسجد فوق الذكر، دارالسياده،  در مغرب دارالحفاظ و سرانجام «تحويل خانه» يا خزانه، در مشرق دارالحفاظ برپا شد. در پيرامون مجموعه نيز در عهد شاهرخ، سه مدرسه به نام هاى «مدرسه پريزاد» ، «مدرسه بالاسر» و "مدرسه دودر» ساخته شد.

     در زمان «سلطان حسين بايقرا» (875 – 912 هـ ق ) ، به كوشش «امير عليشير نوايي» صحن كهنه و اساس ايوان طلا به وجود آمد، كه صحن مزبور در زمان «شاه عباس اول» وسعت يافت و در دوره صفويه نيز اقدامات ارزنده اى بر روى آن صورت گرفت. «شاه طهماسب صفوى» مناره نزديك گنبد را مرمت و طلاكارى كرد و در سال 932 هـ ق خشت هاى نفيس كاشى روى گنبد را به خشت هاى طلا بدل ساخت. بعد از غارت خشت هاى طلاى گنبد در شورش «عبدالمؤمن خان ازبك» شاه عباس در سال 1010 هـ ق به تجديد بناى آن دستور داد كه شرح آن در كتيبه ميناكارى شده گنبد به خط «عليرضا عباسى» نقش بسته است. در زمان پادشاهى همين شخص، صحن كهنه گسترش يافت و ايوان شمالي، اتاق ها، غرفه ها، سردرها و ايوان هاى شرقى و غربى آن احداث گرديد.

     ايجاد رواق توحيد خانه در شمال حرم، از آثار منسوب به «ملامحسن فيض» است. رواق الله وردى خان، ايوان ضلع غربى دارالضيافه و رواق حاتم خاني، از ساخته هاى اميران بزرگ صفوى، «الله وردى خان» و «حاتم بيك اردوبادى» است. «شاه عباس دوم» صحن عتيق را تعمير و كاشى كارى كرد و «شاه سليمان» نيز گنبد حرم مطهر را كه در اثر زلزله شكاف برداشته بود – به تصريح كتيبه اى كه برآن نصب شده است – مرمت كرد و چندين مدرسه ساخت. ايوان شمالى مسجد گوهرشاد «ورودى به حرم مطهر» همزمان با مصلاى پايئن خيابان در اين دوره توسط استاد شجاع بناى اصفهانى مرمت و كاشى كارى شد.

     در دوره «نادرشاه افشار» ، ايوان طلاى صحن عتيق و مناره بالاىآن تعمير و طلاكارى گرديد. همچنين بناى مناره ايوان شمالى و تذهيب آن و سنگاب مرمر يك پارچه سقاخانه اسماعيل طلايى در صحن عتيق، مربوط به همين دوره است.  

 

     در طول دوره قاجار نيز تحوّلاتى در مجموعه ابنيه متبركه حرم صورت گرفته است، از جمله : ساختمان صحن جديد كه در دوره «فتحعلى شاه قاجار» آغاز و در زمان «ناصر الدين شاه» به پايان رسيد و طلاكارى ايوان آن نيز صورت گرفت. ايوان و سردر شمالى صحن عتيق هم به تصريح كتيبه اى كه برآن قرار دارد، در ايّام «محمدشاه» مرمت شده است. توحيدخانه مباركه نيز در زمان نيابت توليت «عضدالملك» در سال 1276 هـ ق مرمت گشته است. هم او در سال 1275 هـ ق دستور داد روى نقاشى ها و كاشى هاى نفيس حرم را آينه كارى كنند. ناصر الدين شاه نيز دستور داد ازاره ديوار تا بالاى ايوان غربى صحن جديد و سقف مقرنس آن را با خشت هاى طلا بپوشانند و از همين رو، به «ايوان ناصرى» معروف گرديد. در ايّام «مظفرالدين شاه» نيز هردو صحن جديد و عتيق تعمير شدند.

     در سال 1330 هـ ق ارتش روسيه صدمات زيادى به مجموعه ابنيه وارد ساخت كه پس از چندى توسط «حسين ميرزا نير الدوله» والى خراسان، تعمير گرديد.

     در سال 1307 هـ ش تغييرى اساسى در شبكه پيرامون مجموعه به عمل آمد و فلكه دور حرم به شعاع 180 متر از نوك گنبد و به پهناى 30 متر احداث شد. سپس بناهاى موزه، كتابخانه و تالار تشريفات احداث گرديد.

در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامي، فلكه پيشين را تا شعاع 320 متر (از نوك گنبد مطهر) گسترش داده، به جز ساختمان هاى متعلق به مجموعه آستان قدس رضوى و چند بناى تاريخى متصل و مجاور ان، بخش مهمى از واحدهاى بافت تاريخى ابنيه متبركه را – بدون در نظر گرفتن قدمت و زيبايى – برچيدند و در عوض، فضاى سبز ايجاد كردند.

«حرم مطهر واماكن متبركه و توصيف هريك»

حرم مطهر مجموعه اي است تقريباً مدور، كه مركز آن مضجع منور امام ابوالحسن الرضا(ع) قرار دارد. طي گفتاري به اختصار، به معرفي هر يك ازبناهاي اين مجموعه و موقعيت آنها، نسبت به روضه منوره مي پردازيم.

حرم مطهر كه گنبد درخشان و طلايي برفراز آن قرار دارد، تقريباً در مركز بناهاي آستان مقدس واقع شده، و از نقطه نظر معماري و هنري بسيار بديع و استوار، و زيبا ودل انگيز است. حرم مطهر تقريباً به شكل مربع بوده، و مساحت آن پس از توسعه ايي كه پس از انقلاب اسلامي انجام شد، به 139 متر مربع بالغ شده است، سطح حرم با سنگ مرمر مفروش گرديده، و تمام ازاره دور حرم با كاشي هاي ممتاز و ظريف چيني مانند، با رنگ هاي بسيار دلپذير، مشهور به كاشي هاي سنجري مزين شده است، بر روي اين كاشي ها آيات قرآن و احاديث معصومين(ع) با خط رقاع و ثلث، همراه با نقش هاي اسليمي نوشته و تزئين يافته است.

سقف حرم داراي دو پوشش است، پوشش اول : كه از زير مشهود است، به صورت مقعر و مقرنس بوده، ارتفاع آن از سطح حرم تا نقطه پاياني سقف 80/18 متر مي باشد، و پوشش دوم: همان لايه خارجي گنبد مطلي است.

از طريق چهار صفه يا ممر حرم مطهر، با رواق هاي اطراف اتصال يافته، و زائرين از طريق آنها حضور حضرت تشرف حاصل مي نمايند.

پيش از اين، در ضلع جنوبي حرم مطهر (پيش روي مبارك)، دو محراب بسيار نفيس و ممتاز از جنس كاشي چيني نصب بوده، كه پس از توسعه به لحاظ قدمت و نفاست، به موزه آستان قدس منتقل شده است.

قیمت این فایل 6000تومان می باشد

خرید آنلاین

پيشينه تاريخي حرم مطهر رضوي  

پيشينه تاريخي حرم مطهر رضوي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : وردنوع فایل :  .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت  )تعداد صفحه : 71 صفحهمقدمهدارال

ادامه مطلب  

پيشينه تاريخي استان.  

پيشينه تاريخي استان.


سابقه تاريخي استان مرکزی و مردمان ساکن در آن جزئی از پيشينه تاريخي سرزمین و تمدن کهن پارسی است. اگر بخواهیم به سیر تحولات تاريخي این ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوی مجموعه سعدالسلطنه قزوین - 75 اسلاید  

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوي مجموعه سعدالسلطنه قزوین - 75 اسلاید


پاورپوینت مرمت گرمابه رضوي مجموعه سعدالسلطنه قزوین - 75 اسلاید  فهرست مطالب فصل اول بخش او

ادامه مطلب  

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوی در مجموعه سعد السلطنه شهر قزوین - 74 اسلاید  

پاورپوینت مرمت گرمابه رضوي در مجموعه سعد السلطنه شهر قزوین - 74 اسلاید


پاورپوینت مرمت گرمابه رضوي شهر قزوین - 74 اسلاید   فهرست مطالب فصل اول بخش اول: مطال

ادامه مطلب  

پاورپوینت زيارتگاهي به قد مت 12 قرن  

پاورپوینت زیارتگاهی به قد مت 12 قرن


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 41 اسلاید قسمتی از اسلایدها:ارسن پیرامون آرامگاه امام رضا (ع) ما

ادامه مطلب  

پاورپوينت پروژه تعمير و نگهداري ساختمان منزل جوان صبور (همراه با نقشه اتوكد ، تصاوير و كليپ)  

پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان منزل جوان صبور (همراه با نقشه اتوكد ، تصاویر و كلیپ)


پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان منزل جوان صبور (همراه

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت مجتمع تجاري دهخدا  

دانلود پاور پوینت مجتمع تجاری دهخدا


       ساختمان در خیابان امام خمینی در فاصله در فاصله 100 متری ایستگاه خط یك قطار شهری مشهد مقدس و 20 دقی

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق آماده با موضوع جزوه آموزشی درباره نحوه نگارش بررسی پیشینه تحقیق - 15 صفحه ورد  

دانلود تحقيق آماده با موضوع جزوه آموزشی درباره نحوه نگارش بررسی پيشينه تحقيق - 15 صفحه ورد


      - تعریف و تحدید مساله:یعنی این كه ما با بررسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری (خانه پیشه وران)  

پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری (خانه پیشه وران)


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 87 اسلاید قسمتی از اسلایدها:خراسان رضوي یكی از قدی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری (خانه پیشه وران)  

پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری (خانه پیشه وران)


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 87 اسلاید قسمتی از اسلایدها:خراسان رضوي یكی از قدی

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1