در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پروژه کار آفرینی تولید نان فانتزی

پروژه کار آفرینی تولید نان فانتزی پروژه کار آفرینی تولید نان فانتزی

29 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

معرفی کلیات و خصوصیات طرح

نان عمده ترین غذای مردم در کشور ما می باشد . برابر اطلاعات موثق حدود 75-70 درصد پروتئین و 65 درصد انرژی خوراکی ما از مصرف نان تامین می شود . نان های متداول در ایران مانند سنگک ، تافتون ، بربری ، لواش را اصطلاحاً نان سنتی می گویند و در مقابل آن نان های حجیم و باصطلاح فانتزی (یعنی نانهای اروپایی ، سفید و ...) قرار دارد . آمار نشان می دهد بیش از 30 درصد نان های سنتی به عوامل متعددی بستگی دارد که به اختصار به شرح آن پرداخته می شود .

در روش تهیه نان های سنتی نازک و مسطح عمل پخت در تنورهای کوچک به صورت دستی و با روش غیر بهداشتی و استفاده از شعله مستقیم انجام می شود و برای مراحل خمیر گیری ، تخمیرها ، چانه گیری وپخت از علم و فن استفاده نمی شود . فرمولاسیون نان های سنتی ناقص و از مواد اضافی مانند روغن ، شکر ، شیر و غیره جهت بهبود کیفیت و غنی کردن خواص غذائی نان استفاده می شود .برحسب آنکه نوع گندم سخت باشد یا نرم ، سفید باشد یا قرمز ، بهاره باشد یا زمستانی ، در مزرعه سالم کشت شده باشد یا خیر . مصدوم از آفات مانند سن و ... باشد یا خیر . از واریته مناسب باشد یاخیر روی کیفیت آرد استحصالی آن در هر یک از انواع آن به یک شکل تاثیر می گذارد . بنابراین برای هرنوع نان باید از گندم یا اختلاط گندم هایی را منظور کرد که مطابق با استانداردهای مربوطه باشد . در حال حاضر تقریباً می توان گفت اکثریت آردهای استحصالی کشور در کارخانجات آرد از نظر میزان درجه سبوس گیری و استخراج ، مناسب برای انواع نان های سنتی نمی باشند . مساله بسیار حائز اهمیت در پخت نان ، نوع سوخت وسیستم مستقیم یا غیر مستقیم بودن سوخت است که متاسفانه در اکثر نانوایی های سنتی ایران سیستم پخت با شعله مستقیم از ماده گازوئیل یا مازوت بوده که در حرارت های بالا بعلت سوخت ناقص مواد نفتی بر روی نان نشست نموده کربوهیدارت های آروماتیک بوجود می آورد که برخی از آنها بویژه بنزوآپیرن Benzo a pyren سرطان زا تشخیص داده شده است بنابراین بهبود کیفیت ، کاهش ضایعات ، تولید انبوه ومنظم و قیمت مناسب از جمله نکاتی است که تولید نان صنعتی را بعنوان یکی از راهکارهای اساسی بهبود تولید و عرضه این محصول مطرح می سازد . به منظور بررسی تولید و توسعه نان ماشینی بررسی های مختلف انجام گرفته که برخی نتایج آن بدین شرح  می باشد .هر اندازه تعداد افراد شاغل خانوار بیشتر باشد فرصت کمتری برای تهیه نان از نانوای های سنتی وجود دارد و ترجیح می دهند نان خود را از نزدیکترین مغازه یا سوپرمارکت خریداری نمایند . به همین جهت این عامل بعنوان یکی از عوامل موثر در آمادگی جهت خرید نان ماشینی در نظر گرفته شده است . کسانی که به هردلیل بیشتر از دیگران از غذای بیرون از خانه استفاده می کنند آمادگی بیشتری برای خرید نان عرضه شده در نزدیکی منزل دارند و این گروه برای نان حجیم متقاضی بهتری هستند . طبق بررسی انجام شده مجموع متقاضیان نان صنعتی بدون یارانه در کل کشور حدود 9 میلیون نفر (حدود 73/5 میلیون نفر در گروه شهری و حدود 97/2 میلیون نفر در گروه روستایی ) بوده و مقدار تقاضای نان این جمعیت جمعاً حدود 1172 هزار تن (حدود 68/852 هزار تن گروه شهری و 46/249 هزار تن گروه روستایی ) برآورد گردیده است . دربررسی انجام شده ضریب تمایل افراد در مقاطع تحصیلی مختلف میزان سواد سرپرست خانوار آمادگی برای مصرف نان صنعتی و مرغوب را تایید نموده است . از جائیکه نان ماشینی و مرغوب با توجه به استفاده از آرد استاندارد و روش های علمی پخت نان با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته می تواند در بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان موثر باشد .

معرفی انواع نان های صنعتی

در آیین نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران مورخ 15/2/1387 منظور از نان های صنعتی و مرغوب ، انواع نان های حجیم و نیمه حجیم است . بطور کلی نان های قابل تولید صنعتی شامل سه گروه زیر می باشد :

نان های حجیم (مانند انواعنان های اروپایی)نان های نیمه حجیم (مانند نان بربری و انواع مشابه)نان های غیر حجیم یا مسطح (مانند نان های لواش ، تافتون ، عربی و غیره )

از نظر کارشناسی تعریف زیر برای نان های حجیم و نیمه حجیم ارائه شده است .

نان حجیم

نان حجیم نانی است که دارای بافتی متخلخل ، اسفنجی ویکنواخت بوده و ضخامت آن از 3 سانتی متر بیشتر باشد .

نان نیمه حجیم

نان نیمه حجیم نانی است که دارای بافتی متخلخل ، اسفنجی ویکنواخت بوده و ضخامت آن بین 2 تا 3 سانتی متر باشد .

در صفحات بعد تصاویر برخی از انواع نان حجیم و نیمه حجیم آلمانی و فرانسوی نشان داده شده است .

ویژگی های گندم و آرد مناسب جهت تولید انواع نان های صنعتی

در زمینه انتخاب وتامین گندم و آرد مناسب نان های صنعتی دو حالت متفاوت زیر در نظر گرفته می شود .

حالتی که کارخانه های نان آزادی عمل داشته باشند تا برای تولید هر یک از انواع نان های تولیدی خود بهترین شرایط لازم را برای تامین مرغوبیت و کیفیت در نظر بگیرند از نظر کمیت و کیفیت پروتئین و گلوتن ، دانه بندی ، مقدار خاکستر و غیره است که کارخانه های آرد طرف قرارداد برای تولید چنان آردهایی درشرایط آزاد و رقابتی ناگزیر به استفاده از تجهیزات و ماشین آلات لازم ، نیروی انسانی متخصص و روش های تولید مناسب و ماده اولیه یعنی گندم های مناسب و مشخص خواهند بود . حالت فعلي تامين آرد براي نانوايي ها و واحد هاي صنفي و صنعتي دراين شرايط تعيين هرگونه مشخصاتي براي آرد وگندم بعلت عدم امكان اجراي آن منتفي به نظر مي رسد زيرا كارخانه هاي آرد بصورت دستمزدي گندم هاي تحويلي توسط سازمان غله كشور را به 4-3 نوع آرد مشخص براي انواع مصارف تبديل مي نمايند .

از آنجا كه نوع گندم هاي تحويلي به كارخانه هاي آرد تابع نوسانات پيش بيني نشده است لذا تهيه آرد از چنين گندم هايي نيز نمي تواند تابع نظم و استاندارد خاصي باشد . در هر حال استاندارد ويژگي ها و روش آزمون گندم كه توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي تدوين گرديده كارخانجات آرد سازي را ملزم به توليد آرد باب مشخصات مورد نياز خواهد نمود . در اين استاندارد كليه ماشين آلات و تجهيزات توليد نان صنعتي تعريف شده است و به شرح موارد ايمني كه بايد دارا باشند پرداخته است . بنابراين استانداد مزبور مي تواند راهنماي خوبي براي سازندگان داخلي ازنظر ساخت ماشين آلات نان صنعتي باشد .

براي آگاهي بيشتر مفاد استانداردهاي ذكر شده توجه متقاضيان را به متن كامل آن كه درموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي موجود مي باشد جلب مي نمايد .

پيش بيني مصرف نان در آينده

بررسي روند ميزان مصرف نان در سالهاي گذشته نشان مي دهد در سال 55 كه جمعيت كشور 7/33 ميليون نفر بوده ، ميزان مصرف نان بالغ بر 6345 هزار تن بوده و در سال 70 كه جمعيت به ميزان 8/55 ميليون نفر رسيد . ميزان مصرف نان 8566 هزار تن گرديده و با اين روند  در سال 1390 بالغ بر 16263 تن مي گردد . از سوي ديگر سرانه مصرف نان در جامعه شهري بين 125 تا 136 كيلوگرم متغير بوده است و در جامعه روستايي سرانه مصرف نان گرچه نسبت به گذشته مصرف نان كشور از 188 كيلو در سال 55 به 153 كيلو در سال 70 كاهش يافته و در حال حاضر حدود 160 تا 170 كيلوگرم درسال است .

در مورد ميزان مصرف نان حجيم از كل نان مورد مصرف درسال هاي مختلف همانطور كه نمودار نشان مي دهد مصرف نان حجيم در سال 1356 حدود 3/0 درصد مصرف نان بوده كه در سال 1375 به حدود 10 درصد ميزان مصرف نان رسيده است . پيش بيني مي شود بر اساس روند فعلي ميزان مصرف نان حجيم در سال 90 حدود 13 درصد برسد . بديهي است چنانچه كيفيت نان حجيم و نيمه حجيم با بكارگيري از روشهاي علمي و ماشين آلات استاندارد و مواد اوليه استاندارد افزايش يابد  . ميزان مصرف نان صنعتي و مرغوب به مراتب افزايش خواهد يافت .

تبليغات :

شما از چه طريقي به مردم اطلاع مي‌دهيد و تبليغات خود را انجام مي‌دهيد؟

ما يك يا دو نفر را انتخاب مي‌كنيم تا در سرتاسر كشور برگه‌هاي تبليغاتي را پخش كنند و مردم از طريق اين برگه‌هاي تبليغاتي مي‌توانند با شماره تلفن تماس بگيرند و با مراجعه به آن برگه براي استفاده از اين سيستم  تخفيف بگيرند . در ضمن  ما در ايام عيد نيز با پخش سر رسيد و تقويم  تبليغاتي را انجام ميدهيم كه مسمر ثمر مي باشد . گاهي وقتها نيز با چاپ آگهي در روزنامه و يا مجلات اقدام به تبليغات مي كنيم . هرچند كه تبليغات از طريق راديو و تلوزيون كمي گران مي باشد ولي براي پيشرفت در كار و فروش محصولات گاهي وقتها به اين دو رسانه متوسل شده و از اين طريق به تبليغات دست مي زنيم . در مورد بازاريابي نيز از طريق روزنامه و با درج آگهي مبني بر اينكه به چند بازارياب نياز داريم اين افراد را پس از تست انتخاب كرده و آنها را به صورت در صدي يا پورسانتي به كار مي گيريم تا هم آنها بيكار نباشند و هم محصولات ما با قيمت مناسب به فروش برسد  . 

قیمت این فایل 5000تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلودپروژه کار آفرینی و طرح توجیهی پروژه مالی برق شهری  

دانلودپروژه کار آفريني و طرح توجیهی پروژه مالی برق شهری


دانلود رایگان طرح توجیهی کشاورزی, دانلود رایگان پروژه کارآفريني رشته برق, دانلود طرح توجیهی برق 13

ادامه مطلب  

پروژه کار آفرینی  

پروژه کار آفريني


این پروژه در 11صفحه با فرمتword(ورد)طراحی شده استدراین پروژه ما از ایجاد یک بستر مناسب برای ایجاد یک کافی نت مخصوص بانوان  که بتواند یک کا

ادامه مطلب  

طرح cnc میز عسلی فانتزی  

طرح cnc میز عسلی فانتزي


طرح cnc میز عسلی فانتزي بسیار شیک که قابلیت اجرا بر روی متریال های مختلف pvc، چوب ، شیشه و فلز را دارد.

ادامه مطلب  

دانلود پروژه کار آفرینی تولید کیک و کلوچه  

دانلود پروژه کار آفريني توليد کیک و کلوچه


فرمت:پاور پوینت             تعداد اسلاید:34            &nbs

ادامه مطلب  

طرح توجیهی ایجاد مجتمع نانوایی  

طرح توجیهی ایجاد مجتمع نانوایی


طرح توجیهی ایجاد مجتمع نانوایی(نان بربری،تنوری و...)نوع فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات: 17موضوع طرح : توليد نان بربری و تنو

ادامه مطلب  

لیست کارآفرینی  

لیست کارآفريني


فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … کد عنوان 1 پروژه کار آفريني - کارگاه موزائیک سازی 35 ص2 تاسیس آژانس مسافرتی سیر

ادامه مطلب  

دانلودالگوی برش -جادستمالی فانتزی  

دانلودالگوی برش -جادستمالی فانتزي


فرمت CDRدانلود آلگوی برش -طرح، الگو، وکتور، برش، لیزر،کورل، اتوکد، لیزرکات،  

ادامه مطلب  

پروژه کار آفرینی توليد قطعات صنعتي به روش ماشين کاري (تراشکاري)با ظرفیت تولید سالانه 150 تن  

پروژه کار آفريني توليد قطعات صنعتی به روش ماشین کاری (تراشکاری)با ظرفیت توليد سالانه 150 تن


43 صفحه word | قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آ

ادامه مطلب  

پروژه های مهندسی برق  

پروژه های مهندسی برق


مجموعای کامل و جامع از پروژه های مهندسی برقمجموعه پروژه های avr مجموعه پروژه های pscadمجموعه پروژه های protusمجموعه پروژه های matlabمجموعه

ادامه مطلب  

پروژه کار آفرینی تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف  

پروژه کار آفريني تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف


84 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقمعرفی ا

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1