پاورپوینت با عنوان دستور زبان فارسی

پاورپوینت با عنوان دستور زبان فارسی

پاورپوینت با عنوان دستور زبان فارسی

230 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

 معطوف :

 معطوف نیز نوعی نقش وابسته است . معطوف کلمه ای است که با حرف «و» به کلمه ای پیوند زده می شود :

  مجید و مهرداد آمدند .

در این جمله « مهرداد » با حرف « و » به مجید ربط داده شده است یا به اصطلاح عطف شده است . مجید را که کلمه ای  به او عطف شده، « مَعطوفٌ بِه» می گویند.

معطوف همیشه همان نقش مَعطوفٌ بِه را دارد . در این جمله همچنان که « مجید » نهاد است ، « مهرداد » نیز نهاد است .

یادآوری:

اگر کلمه های عطف شده بیشتر از دو تا باشند، گاهی فقط پیش  از آخرین کلمه «واو » می آورند ، و در میان بقیه کلمه ها «و» را حذف می کنند :

مجید، حسن، مهرداد، و بابک آمدند .

قیـد :

قید، کلمه یا گروهی از کلمات است که در جمله می آید تا مضمون جمله یا بعضی از اجزای جمله ، مثل صفت ، فعل ، قید ، مصدر و ... را مقید سازد .

قید نیز یکی از نقشهای وابسته ی دیگر است .

قید وابسته به فعل : ظرف را کاملا  از آب پر کرد .