پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) انسانی دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) انسانی دهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس پنجم ( جهان های اجتماعی)  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس پنجم ( جهان های اجتماعی)


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس پنجم ( جهان های اجتماعی)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 13    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 1 پایه دهم درس پنجم ( جهان های اجتماعی)

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


  جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم  

پاورپوینت درس پنجم جامعه شناسی (1) پایه دهم


 جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 30 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش  

پاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش


        نوع فایل:power pointقابل ویرایش:239 اسلاید قسمتی از اسلایدها:5- كارگزاران نظام آموزشی به مدد دانش جامعه شناسی آموزش و پرورش ، از نیروهای اجتماعی مؤثر بر آموزش و پرورش مطلّع شده و با اشراف بیشتری عمل می كنند  .6- جامعه شناسی آموزش و پرورش كمك می كند تا كارگزاران نظام آموزشی در رابطه با اهداف آموزش و پرورش تصویر درستی به دست آورده و ضرورت هماهنگی بین انتظارات مختلف را درك ك

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد جامعه شناسي انحرافات -171 اسلاید  

پاورپوینت در مورد جامعه شناسی انحرافات -171 اسلاید


فهرست مطالب. طرح درس اهداف درس جامعه شناسی انحرافات جایگاه این درس در مجموعه ی درس های رشته ی علوم اجتماعی فصل اول : نظم و نظارت اجتماعی فصل دوم : نظریه های کژ رفتاری فصل سوم : دیدگاه جامعه شناس تفهمی فصل چهارم : صاحب نظران ساختگرا فصل پنجم : نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان   فصل ششم : نظریة واکنش اجتماعی فصل هفتم : مواد مخدر طرح درس:الف- نظارت اجتماعی و انحراف     1- نظم

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد جامعه شناسي انحرافات -171 اسلاید  

پاورپوینت در مورد جامعه شناسی انحرافات -171 اسلاید


فهرست مطالب. طرح درس اهداف درس جامعه شناسی انحرافات جایگاه این درس در مجموعه ی درس های رشته ی علوم اجتماعی فصل اول : نظم و نظارت اجتماعی فصل دوم : نظریه های کژ رفتاری فصل سوم : دیدگاه جامعه شناس تفهمی فصل چهارم : صاحب نظران ساختگرا فصل پنجم : نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان   فصل ششم : نظریة واکنش اجتماعی فصل هفتم : مواد مخدر طرح درس:الف- نظارت اجتماعی و انحراف     1- نظم

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس پنجم باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب  

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس پنجم باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب


دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس پنجم باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غربفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 17    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی 2 پایه یازدهم درس پنجم باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

ادامه مطلب  

پاورپوینت اهداف آموزشی  

پاورپوینت اهداف آموزشی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اهداف آموزشی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستاهداف آموزشی تعریف و تحلیل مفاهیم اهداف اموزشی. ضرورت تعیین و تنظیم هدف های اموزشی منابع تعیین هدفهای اموزشی حیطه اهداف اموزشیتصویر محیط برنامه 

ادامه مطلب  

تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی  

تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی


تحقیقی جامع و کامل در قالب 28 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد تفاوت انسان شناسی و جامعه شناسی میباشد

ادامه مطلب  

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی  

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی


فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:177  جامعه شناسی عمومیجایگاه درس  مبانی جامعه شناسیجامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی عبارتند از مردم شناسی، جمعیت شناسی، پژوهشگری اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و ... . « مبانی جامعه شناسی» بر خوردار از یک نگاه کلی به موضوع های جامعه شناسی است و برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از علوم انسانی ضرور

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي 2 - رشته علوم اجتماعي 3 واحد درسي  

دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی 2 - رشته علوم اجتماعی 3 واحد درسی


نام منبع و مؤلف : نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی انتشارات علمی، 1379جایگاه درس:درس نظریه های جامعه شناسی 2  از دروس اصلی الزامی رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی می باشد. این درس پیش نیاز نظریه های جامعه شناسی 1 می باشد ، هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با مکاتب اصلی جامعه شناسی و انتقادات وارده بر این مکاتب می باشد .طرح در

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان‎ها و توان سازمانی،فومنی  

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمان‎ها و توان سازمانی،فومنی


فصل اول: جامعه­‌شناسی چیست؟فصل دوم: مفاهیم مهم در جامعه‌­شناسی سازمان­‌ها فصل سوم: بنیانگذاران جامعه­‌شناسی و فکر سازمانی فصل چهارم: سیر تحولات اجتماعی و روند شکل­‌گیری سازمان­ها فصل پنجم: انقلاب صنعتی، نظام سرمایه­داری، سازمان­های تولیدی ­ فصل ششم: نظریه­های سازمانی فصل هفتم: اهداف، طراحی و ساخت سازمان فصل هشتم: انواع سازمان&

ادامه مطلب  

پاورپوینت انسان، جهان های اجتماعی متنوعی پديد می آورد درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی  

پاورپوینت انسان، جهان های اجتماعی متنوعی پدید می آورد درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی


پاورپوینت  انسان، جهان های اجتماعی متنوعی پدید می  آورد درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی 11اسلایدهمراه باتصویر جهان اجتماعی یا جهان   های اجتماعی؟ نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده یکسان است.  آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان  ها، همیشه و همه  جا، یکسان نیست؟همچنین نظم و همکاری حیواناتی ّ که به صورت جمعی ز

ادامه مطلب  

تحقیق درباره اهداف اموزشي تربيت بدني  

تحقیق درباره اهداف اموزشی تربیت بدنی


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 14 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه  اهداف اموزشی تربیت بدنی درهمه جنبه های : عاطفی، شناختی ،و اجتماعی و روانی موثر است . اما باید دارای هدف بندی ، طرح درس و برنامه ریزی كامل و صحیح باشد. تربیت بدنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش و کامل 

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار یکم ( هم ایستائی و کلیه ها )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 19 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس جامعه شناسي سازمانها  

پاورپوینت جامع و کامل درباره درس جامعه شناسی سازمانها


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 277 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     جامعه شناسی سازمانها جایگاه درس : جامعه شناسی سازمانها از دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی است و به ارزش یك واحد عملی و دو واحد نظری ارائه می شود . برای یك واحد عملی درس ، معمولا یك كار یا یك گزارش تحقیقی از دانشجو خواسته می شود . هدف

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوینت در مورد درس نظریه های جامعه شناسی(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه های جامعه شناسی(2) گروه علوم اجتماعی تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه های جامعه شناسی 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد درس نظريه هاي جامعه شناسي(2)-68 اسلاید  

پاورپوینت در مورد درس نظریه های جامعه شناسی(2)-68 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها     عنوان درس : نظریه های جامعه شناسی(2) گروه علوم اجتماعی تعداد واحد: 3 واحد نظری منبع: نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر     مولف: جورج ریتزر     مترجم: محسن ثلاثی      چاپ دهم: 1384     فصول: 4 ، 5، 6 و 7  —نظریه های جامعه شناسی 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظريه هاي جامعه شناسي(2)گروه علوم اجتماعی  

پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی(2)گروه علوم اجتماعی


          نوع فایل:power pointقابل ویرایش:250 اسلاید قسمتی از اسلایدها:نظریه های جامعه شناسی 2 از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسی 1 است. در این درس دانشجو با عمده ترین مکاتب جامعه شناسی و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها  آشنا خواهد شد و از این طریق برای تحلیل واقعیت ه

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز  

خلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز


این فایل خلاصه کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه چاوشیان است که در 69 صفحه PDF تنظیم شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی  

پاورپوینت کتاب ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی


ده پرسشی که کتاب به آنها می‌پردازد: 1. جامعه شناسان چگونه جامعه را مطالعه می‌کنند؟ 2. معنای انسان بودن چیست؟ 3. چگونه جامعه به وجود می‌آید؟ 4. چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ 5. چرا به آنچه می‌کنیم اعتقاد داریم؟ و... می پردازد که به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی پیشنهاد می کنیم.این فایل پاور در 17 اسلاید تهیه شده است.

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب جامعه شناسی دینی، دکتر غلامعباس توسلی، چاپ اول: 80  

خلاصه کتاب جامعه شناسی دینی، دکتر غلامعباس توسلی، چاپ اول: 80


این کتاب دارای سه بخش و 14 فصل و 410 صفحه می باشد که در 101 صفحه خلاصه شده است. نوع فایل: PDF. توضیح اینکه فصل دهم قسمت خلاصه و چکیده کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری به دلیل اهمیت بی کم و کاست آورده شده است. همچنین فصل 14 این کتاب با عنوان نقد جنبش های اسللامی معاصر بدلیل اینکه بصورت مصاحبه است آورده نشده است.           فهرست:بخش اول: مبانی و رشد جامعه

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار سوم (تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران )  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل پنجم گفتار سوم (تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 15 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1