جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook


جواب تمارین کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbookدر فایل PDF حاضر در 21 صفحه به تمامی سوالات کتاب کار Solutions Upper-Intermediate Workbook پاسخ داده شده است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

solutions upper intermediate 2nd edition teacher\\\'s book کتاب معلم سلوشن آپر اینترمدییت  

solutions upper intermediate 2nd edition teacher\\\'s book کتاب معلم سلوشن آپر اینترمدییت


solutions upper intermediate 2nd edition teacher's book کتاب معلم سلوشن آپر اینترمدییت، ويرايش دوم،کتاب نایابی که اسکن شده و به صورت پی دی اف در اختیار شما قرار گرفته است.

ادامه مطلب  

solutions intermediate 2nd edition teacher\\\'s book کتاب معلم سلوشن اینترمدییت ویرایش2  

solutions intermediate 2nd edition teacher\\\'s book کتاب معلم سلوشن اینترمدییت ويرايش2


کتاب solutions intermediate 2nd edition teacher's book " کتاب معلم سلوشن اینترمدییت ويرايش2"یکی از کتابهای نایاب کلاسهای زبان است که اسکن شده و به صورت پی دی اف در سایت قرار داده شده است. 

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF به زبان انگلیسی و در 35 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF به زبان انگلیسی و در 34 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب کار Solutions Pre-Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF به زبان انگلیسی و در 35 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب کار Solutions Intermediate Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF به زبان انگلیسی و در 34 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Press  مجموعه حاضر شامل جواب تمارین کتاب کار Solutions به همراه متن فایل صوتی ويرايش سوم برای 4 سطح زیر است: 1- Elementary2- Intermediate3- Pre-Intermediate4- Upper Intermediate   فایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Upper-Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ویرایش سوم  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Upper-Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سوم


مجموعه آزمون های کتاب Solutions Upper-Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Press       مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:1- Cumulative Tests2- Progress Tests3- Short Tests فایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. 

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب های کار Solutions به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Press  مجموعه حاضر شامل جواب تمارین کتاب کار Solutions به همراه متن فایل صوتی ويرايش سوم برای 4 سطح زیر است: 1- Elementary2- Intermediate3- Pre-Intermediate4- Upper Intermediate   فایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ویرایش سوم  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سوم


مجموعه آزمون های کتاب Solutions Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Press       مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:1- Cumulative Tests2- Progress Tests3- Short Tests فایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. 

ادامه مطلب  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Pre-Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ویرایش سوم  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Pre-Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سوم


مجموعه آزمون های کتاب Solutions Pre-Intermediate به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Press       مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:1- Cumulative Tests2- Progress Tests3- Short Tests فایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش دوم  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ويرايش دوم


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ويرايش دومناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Real Life Global Upper Intermediate Workbook  

جواب تمارین کتاب کار Real Life Global Upper Intermediate Workbook


جواب تمارین کتاب کار Real Life Global Upper Intermediate Workbookدر فایل PDF حاضر در 11 صفحه به سوالات کتاب کار پاسخ داده شده است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش دوم  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ويرايش دوم


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ويرايش دومناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش دوم  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ويرايش دوم


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ويرايش دومناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش اول  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ويرايش اول


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ويرايش اولناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ویرایش دوم  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ويرايش دوم


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Intermediate - ويرايش دومناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ویرایش اول  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ويرايش اول


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Pre-Intermediate - ويرايش اولناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. 

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Upper-Intermediate - ویرایش اول  

جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Upper-Intermediate - ويرايش اول


جواب تمارین کتاب کار Face2Face سطح Upper-Intermediate - ويرايش اولناشر کتاب: Cambridgeفایل PDF جواب تمارین کتاب کار به زبان انگلیسی و در 8 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF به زبان انگلیسی و در 30 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ویرایش سوم  

جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سوم


جواب تمارین کتاب کار Solutions Elementary Workbook به همراه متن فایل صوتی - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Pressفایل PDF به زبان انگلیسی و در 30 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ویرایش چهارم (2017)  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ويرايش چهارم (2017)


کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ويرايش چهارمناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 265 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ویرایش چهارم (2017)  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ويرايش چهارم (2017)


کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Pre-Intermediate and Intermediate - ويرايش چهارمناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 265 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب ورک بوک High Intermediate 3  

جواب ورک بوک High Intermediate 3


دانلود جواب تمامی فصول 1 تا 10 کتاب ورک بوک و High Intermediate 3 کانون زبان ایران+ به همراه معانی لغات کتاب فرمت:pdf  فروشگاه ما زیر مجموعه سایت filesell می باشد  که  دارای نماد اعتماد الکترونیکی  دو ستاره  وثبت شده در سامانه ساماندهی می باشد ( از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد) بنابراین میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاه های امن بانکی  نماییددر صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل ا

ادامه مطلب  

جواب تمارین کتاب های کار Face2Face تمامی سطوح - ویرایش اول  

جواب تمارین کتاب های کار Face2Face تمامی سطوح - ويرايش اول


جواب تمارین کتاب های کار Face2Face تمامی سطوح - ويرايش اولناشر : Cambridgeمجموعه حاضر شامل جواب تمارین کتاب های کار Face2Face برای سطوح زیر است:StarterElementaryPre-IntermediateIntermediateUpper-IntermediateAdvancedفایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است.

ادامه مطلب  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Elementary به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ویرایش سوم  

مجموعه آزمون های کتاب Solutions Elementary به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سوم


مجموعه آزمون های کتاب Solutions Elementary به همراه جواب آزمون ها و فایل های صوتی آزمون ها - ويرايش سومناشر کتاب: Oxford University Press       مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:1- Cumulative Tests2- Progress Tests3- Short Tests فایل های PDF به زبان انگلیسی است.فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

جواب ورک بوکhigh 2 کانون  

جواب ورک بوکhigh 2 کانون


دانلود جواب تمامی فصول 1 تا 10 کتاب ورک بوک و High Intermediate 2 کانون زبان ایران+ به همراه معانی لغات کتاب  فرمت:pdf  

ادامه مطلب  

کتاب آموزش کانجی متوسطه - Intermediate Kanji Book  

کتاب آموزش کانجی متوسطه - Intermediate Kanji Book


کتاب آموزش کانجی متوسطه -  Intermediate Kanji Book  عنوان فارسی: کتاب آموزش کانجی متوسطه ناشر: Bonjinsha سال: 1993 زبان: ژاپنی تعداد صفحه : 360 شابک: 9784893583567, 4893583565 نوع فایل: PDF  حجم: 34.00 مگابایت  

ادامه مطلب  

دانلود كتاب Xamarin.Forms Solutions  

دانلود كتاب Xamarin.Forms Solutions


Title:     Xamarin.Forms Solutions    Author(s):    Gerald Versluis, Steven Thewissen  Publisher:    Apress     Year:    2019     Edition:    1Language:    English     Pages :    291ISBN:    1484241339, 978-1484241332    Size:    8 MB  Extension:    pdf

ادامه مطلب  

دانلود نمونه سوالات Solutions Elementary  

دانلود نمونه سوالات Solutions Elementary


این فایل شامل 3 نمونه سوال فایل jpg (درس1 و میانترم و پایان ترم ) برای دانلود سوالات فاینال کتاب سلوشنز مقدماتی   Solution Elementaryمیباشد.

ادامه مطلب  

مجموعه آزمون های کتاب English File Intermediate Plus - ویرایش سوم  

مجموعه آزمون های کتاب English File Intermediate Plus - ويرايش سوم


مجموعه آزمون های کتاب English File Intermediate Plus - ويرايش سومشامل فایل های صوتی آزمون هاناشر مجموعه: Oxford

ادامه مطلب  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ویرایش چهارم (2017)  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ويرايش چهارم (2017)


کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ويرايش چهارمناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 280 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ویرایش چهارم (2017)  

کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ويرايش چهارم (2017)


کتاب Cambridge English Vocabulary in Use سطح Upper-Intermediate - ويرايش چهارمناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 280 صفحه است.فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

ادامه مطلب  

دانلود حل تمرین مسائل و حل آن ها در الکترومغناطیس تعیین صلاحیت دکتری PROBLEMS AND SOLUTIONS ON ELECTROMAGNETISM PhD Qualifying  

دانلود حل تمرین مسائل و حل آن ها در الکترومغناطیس تعیین صلاحیت دکتری PROBLEMS AND SOLUTIONS ON ELECTROMAGNETISM PhD Qualifying


کتاب نمونه سوالات و حل آن ها در الکترومغناطیس: سوالات و حل المسائل برای تایید صلاحیت دوره دکتری در دانشگاه های بزرگ آمریکا، نویسنده: یونگ کو لیمPROBLEMS AND SOLUTIONS ON ELECTROMAGNETISM: Major American University PhD Qualifying Questions and Solutions (Major American Universities Ph.D. Qualifying Questions and Solutions) (Englisch) Taschenbuch – 28. September 1991

ادامه مطلب  

کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ویرایش دوم (2017)  

کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ويرايش دوم (2017)


کتاب Cambridge English Idioms in Use سطح Intermediate - ويرايش دومناشر کتاب: (Cambridge University Press (2017فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 182 صفحه است.فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1