دانلود فايل فلش فارسي I9070 اندرويد 2.3.6 ورژن I9070JPLD3_OJPLD3 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی I9070 اندروید 2.3.6 ورژن I9070JPLD3_OJPLD3 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی I9070  اندروید 2.3.6 ورژن I9070JPLD3_OJPLD3 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي I9100 Galaxy S II با اندرويد 4.0.4 ورژن I9100JPLPJ با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی I9100 Galaxy S II با اندروید 4.0.4 ورژن I9100JPLPJ با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی I9100 Galaxy S II با اندروید 4.0.4 ورژن I9100JPLPJ با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي I8150 _ B Galaxy W ورژن JPLC1 اندرويد 2.3.6 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی I8150 _ B Galaxy W ورژن JPLC1 اندروید 2.3.6 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی I8150 _ B Galaxy W ورژن JPLC1  اندروید 2.3.6 با لینك مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي I9100 Galaxy S II نسخه JPLPC حاوي اندرويد 4.0.3 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی I9100 Galaxy S II نسخه JPLPC حاوی اندروید 4.0.3 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی I9100 Galaxy S II نسخه JPLPC حاوی اندروید 4.0.3 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش با ساپورت SMS فارسي I9100 Galaxy S II با اندرويد 4.1.2 ورژن I9100XXLSJ با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش با ساپورت SMS فارسی I9100 Galaxy S II با اندروید 4.1.2 ورژن I9100XXLSJ با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش با ساپورت SMS فارسی I9100 Galaxy S II با اندروید 4.1.2 ورژن I9100XXLSJ با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي HUAWEI ascend G510-0200 اندرويد 4.1.1 بیلدنامبر 173با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 173با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 173با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم 

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي HUAWEI ascend G510-0200 اندرويد 4.1.1 بیلدنامبر 193 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 193 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 193 با لینك مستقیممشخصه فایل :HUAWEI Ascend G510_( G510-0200_Android 4.1_Emotion_UI_V100R001C00B193_Middle_East-Channel_05011MAQ).zipمیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي HUAWEI ascend G510-0200 اندرويد 4.1.1 بیلدنامبر 200با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 200با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 200با لینك مستقیممشخصه فایل :G510firmware(G510-0200,Android 4.1,Emtion UI,V100R001C00B200,General Version).zipمیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي HUAWEI ascend G510-0200 اندرويد 4.1.1 بیلدنامبر 190با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 190با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 190با لینك مستقیممشخصه فایل :HUAWEI_Ascend_G510_firmware_(G510-0200_Android 4.1_Emotion_UI_V100R001C00B190_Pakistan-Channel_05011NKR).zipمیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي HUAWEI ascend G510-0200 اندرويد 4.1.1 بیلدنامبر 196با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 196با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی HUAWEI ascend G510-0200 اندروید 4.1.1 بیلدنامبر 196با لینك مستقیممشخصه فایل :Ascend G510 Firmware_(G510-0200_Android_4.1_Emotion_UI_V100R001C00B196_Normal _05011EUC).zipمیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی Samsung Galaxy S4 Zoom C101 اندروید 4.2.2 نسخه XXUAMFB با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی Samsung Galaxy S4 Zoom C101 اندروید 4.2.2 نسخه XXUAMFB با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی Samsung Galaxy S4 Zoom C101 اندروید 4.2.2 نسخه XXUAMFB با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي I9103 Galaxy R ورژنJPLD1 اندرويد2.3.6 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی I9103 Galaxy R ورژنJPLD1 اندروید2.3.6 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی I9103 Galaxy R ورژنJPLD1 اندروید2.3.6 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسيSamsung Galaxy Y Pro B5510 ورژن JPKJ4 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسیSamsung Galaxy Y Pro B5510 ورژن JPKJ4 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسیSamsung Galaxy Y Pro B5510 ورژن JPKJ4 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي c3560 سامسونگ ورژن C3560 JPKE3 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی c3560 سامسونگ ورژن C3560 JPKE3 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی c3560 سامسونگ ورژن C3560 JPKE3 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي C3303K Champ سامسونگ ورژن JPJI2 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی C3303K Champ سامسونگ ورژن JPJI2 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی C3303K Champ سامسونگ ورژن JPJI2 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي گوشی سامسونگ c3011 ورژن jpkg4 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ c3011 ورژن jpkg4 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ c3011 ورژن jpkg4 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ C3780 ورژن JPLL3 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ C3780 ورژن JPLL3 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ C3780 ورژن  JPLL3 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي گوشی سامسونگ b5512 نسخه jpla3 حاوي آندرويد 2.3.6 با لينك مستقيم  

دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ b5512 نسخه jpla3 حاوی آندروید 2.3.6 با لینك مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ b5512 نسخه jpla3 حاوی آندروید 2.3.6 با لینك مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ویروس ها  

تحقیق درباره ویروس ها


قالب فایل(ورد)لینک دانلود پایین صفحهتعداد صفحه:14بخشی از متنویروس های رایانه ای بسیار اسرارآمیزهستند وتوجه بسیاری از برنامه نویسان مشاوران امنیتی  شبكه های اینترنتی  و حتی  افراد عادی كه  از رایانه برای كارهای معمولی خود استفاده میكنند را به خود جلب كرده اند و سالانه هزینه های هنگفتی برای جلوگیری از انتشار و بالا بردن امنیت شبكه ها و رایانه ها در مقابل ویروس ها صرف می شود.       &n

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي b5512 نسخه jpli1 حاوي اندرويد 2.3.6 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی b5512 نسخه jpli1 حاوی اندروید 2.3.6 با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی b5512 نسخه jpli1 حاوی اندروید 2.3.6 با لینک مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

دانلود فايل فلش فارسي 4 فايله اندرويد 4.3 Samsung G7102 - Galaxy Grand 2 Dual با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله اندروید 4.3 Samsung G7102 - Galaxy Grand 2 Dual با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله اندروید 4.3 Samsung G7102 - Galaxy Grand 2 Dual با لینک مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر  

پاورپوینت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر


پاورپوینت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر در 31  اسلاید قابل ویرایش  امروزه مسئله ویروسهای رایانه ای به یک معضل بسیارجدی  تبدیل شده است. برای یک کاربر PC ممکن است حداکثر ضرر  ناشی از یک ویروس مخرب،ازبین رفتن اطلاعات وبرنامه های   مهم موجود روی سامانه اش باشد در حالیکه وجود یک ویروس     در سامانه های رایانه ای یک پایگاه نظامی

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی Galaxy Star S5280 اندرويد 4.1.2 نسخه XXAMD7  

دانلود فایل فلش فارسی Galaxy Star S5280 اندروید 4.1.2 نسخه XXAMD7


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی Galaxy Star S5280 اندروید 4.1.2 نسخه XXAMD7 تست شده و سالمپشتیبانی از زبان فارسیاندروید : 4.1.2نسخه : XXAMD7 می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت ويروس موزاييك خيار و كدو  

دانلود پاور پوینت ویروس موزاییك خیار و كدو


فرمت: پاور پوینت         تعداد اسلاید: 27         قابل ویرایش و آماده پرینتلینک خرید و دانلود پایین صفحه مطالب یکی از اسلایدها:این ویروس دارای دامنه میزبان وسیعی است و در تمام دنیا گسترش دارد . صدها گونه گیاهی و تقریباً 50 خانواده بعنوان میزبان آن گزارش شده اند . تمام کدوئیان به این ویروس حساس می‌باشند . مانند کدو ، هنئوانه ، طالبی ، خربزه ، انواع گ

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ویروس ها  

پاورپوینت با موضوع ویروس ها


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 33 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     ویروس ها تاریخچه 1983:یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهUSC با نام کوهن برای توصیف یک برنامه کامپیوتری مخرب که خود را کپی می کند،واژه «ویروس» را به کار برد. 1986: اولین ویروس رایانه‌های شخصی در پاکستان ایجاد شد. 1987: ویروس Lehigh  در دانشگاه لهای آمریكا كشف ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت ویروس ها  

پاورپوینت ویروس ها


       نوع فایل: power pointقابل ویرایش  8 اسلاید قسمتی از اسلایدها:ویروس جیست؟                    ویروس یك برنامه غیرمستقل است كه بصورت بنهان وارد سیستم میشود.                                                         &n

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر  

پاورپوینت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر


پاورپوینت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر در 31  اسلاید قابل ویرایش  امروزه مسئله ویروسهای رایانه ای به یک معضل بسیارجدی   تبدیل شده است. برای یک کاربر PC ممکن است حداکثر ضرر  ناشی از یک ویروس مخرب،ازبین رفتن اطلاعات وبرنامه های   مهم موجود روی سامانه اش باشد در حالیکه وجود یک ویروس     در سامانه های رایانه ای یک پایگاه نظامی هسته

ادامه مطلب  

روت سامسونگ j111f با اندرويد 5.1.1  

روت سامسونگ j111f با اندروید 5.1.1


 دانلود فایل روت سامسونگ j111f به همراه آموزش100% تست شده و تضمینیدر عرض 2 دقیقه گوشی j111f را با اندروید 5.1.1 روت كنید

ادامه مطلب  

مقاله درباره ویروس  

مقاله درباره ویروس


فرمت فایل : WORD(لینک دانلود پایین صفحه)تعداد صفحات: 14 صفحه     تعریف: فهرست:                                                          مقدمه   .......................................................   4اهداف  .........................................................  6ویروس چیست؟  ..................................

ادامه مطلب  

پاورپوینت ويروس هاي كامپيوتري  

پاورپوینت ویروس های كامپیوتری


        نوع فایل:power pointقابل ویرایش:17 اسلاید قسمتی از اسلایدها:ویروس چیست؟ ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره ای را انجام می دهند. با وجودی که همه ویروس ها خطرناک نیستند. ولی بسیاری از آنها با هدف تخریب انواع مشخصی از فایل ها، برنامه های کاربردی و یا سیستم های عامل نوشته شده اند. ویروس

ادامه مطلب  

دانلود فایل روت اندروید 7 a310f با لینک مستقیم  

دانلود فایل روت اندروید 7 a310f با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل روت اندروید 7 a310f با لینک مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

انتی ویروس قوی  

انتی ویروس قوی


انی ویروس ساخته ارایه شده با انتی ویروس های 8 دلاری خارجی برابری میکند که شما فلقط میتوانید ان را به قیمت 2000 تومان از این جا خریداری کنید اگر بعد از خرید از برنامه رازی نبودید یا به هر دلیل.....میتوانید با ارسال شماره کارت خود به جمیلsynaa.1379.best@gmail.com مبلغ پرداختی خود را پس بگیرید زیرا برای من رضایت مشتری بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد

ادامه مطلب  

دانلود رام کاستوم سامسونگ i9001 با اندروید 4.4 با لینک مستقیم  

دانلود رام کاستوم سامسونگ i9001 با اندروید 4.4 با لینک مستقیم


موضوع :دانلود رام کاستوم سامسونگ i9001 با اندروید 4.4 با لینک مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ويروس آنفلوآنزا  

پاورپوینت درباره ویروس آنفلوآنزا


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 48 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     ویروس آنفلوآنزا ویروس  آنفلوانزا   دارای  سه  نوع A , B , C  است       Aانسان - خوک – اسب- پرنده -پستانداران  دریائی B         انسان C         انسان – خوک نوع  A  عامل پاندمیهای  خ

ادامه مطلب  

پاورپوینت ويروس موزائیک خیار و كدو  

پاورپوینت ویروس موزائیک خیار و كدو


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 27 اسلاید قسمتی از اسلایدها: ویروسی است ایزومتریک به قطر nm 28 در محیط خارج کم ثبات است ، زیرا اجزاء Protein پوششی ویروس به هم نچسبیده و به راحتی آنزیمهای ریبونوکلوئاز ‌قادرند نوکلئیک اسید را تجزیه کنند . ژنوم آن RNA تک رشته‌ای و سه قسمتی است . انتقال مکانیکی آن به راحتی امکان پذیر است . انتقال طبیعی آن با شته مانند :شته سبز هلو و شته سبز پنبه

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش سامسونگ b5330l اندروید 4.1.2 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش سامسونگ b5330l اندروید 4.1.2 با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش سامسونگ b5330l اندروید 4.1.2 با لینک مستقیممیتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید.تست شده و کاملا سالم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1