کد فرترن حل معادله دیفرانسیل جزیی انتقال حرارت در میله  

کد فرترن حل معادله دیفرانسیل جزیی انتقال حرارت در میله


در این کد فرترن معادله مشتق جزیی انتقال دما در یک میله با شرط مرزی دیریکله حل شده است

ادامه مطلب  

اثبات چند معادله ی مهم از متن کتاب حرارت پیشرفته بجان فصل سوم قسمت اول  

اثبات چند معادله ی مهم از متن کتاب حرارت پیشرفته بجان فصل سوم قسمت اول


       کتاب حرارت پیشرفته بجان معادلات را بسیار خلاصه نوشته و راه حل های ریاضی را بیان نکرده اما در این فایل معادلات مربوطه به زبان ریاضی و توضیحات کامل هرکدام اعم از راه حل و اثبات بیان شده. به شماره معادلات حل شده در این فایل که در زیر هم آورده شده دقت بفرمایید .این فایل شامل حل این معادلات است  اثبات معادله 3-1  کتاب حرارت پیشرفته آدریان ب

ادامه مطلب  

اثبات چند معادله ی مهم از متن کتاب حرارت پیشرفته بجان فصل سوم قسمت دوم  

اثبات چند معادله ی مهم از متن کتاب حرارت پیشرفته بجان فصل سوم قسمت دوم


کتاب حرارت پیشرفته بجان معادلات را بسیار خلاصه نوشته و راه حل های ریاضی را بیان نکرده اما در این فایل معادلات مربوطه به زبان ریاضی و توضیحات کامل هرکدام اعم از راه حل و اثبات بیان شده. به شماره معادلات حل شده در این فایل که در زیر هم آورده شده دقت بفرمایید .این فایل شامل حل این معادلات است   اثبات معادله 3-56کتاب حرارت پیشرفته آدریان بجان(بژان)اثبات معادله 3-5

ادامه مطلب  

اثبات معادله بلازیوس ،حل انتگرالی مومنتوم و انرژی و چند معادله ی فصل دوم کتاب حرارت پیشرفته بجان  

اثبات معادله بلازیوس ،حل انتگرالی مومنتوم و انرژی و چند معادله ی فصل دوم کتاب حرارت پیشرفته بجان


        کتاب حرارت پیشرفته بجان معادلات را بسیار خلاصه نوشته و راه حل های ریاضی را بیان نکرده اما در این فایل معادلات مربوطه به زبان ریاضی و توضیحات کامل هرکدام اعم از راه حل و اثبات بیان شده. به شماره معادلات حل شده در این فایل که در زیر هم آورده شده دقت بفرمایید .این فایل شامل حل این معادلات استاثبات معادله 2-52 کتا

ادامه مطلب  

حل معادله انتقال حرارت یک بعدی با استفاده از روش تفاضل محدود. الگوی ضمنی  

حل معادله انتقال حرارت یک بعدی با استفاده از روش تفاضل محدود. الگوی ضمنی


روش اختلاف محدود (  FDM - Finite difference method ) یکی از روش های مورد استفاده برای شبیه سازی انتقال حرارت می باشد. در این مساله حل معادله انتقال حرارت یک بعدی برای آشنایی با الگوی ضمنی( Implicit) تفاضل محدود و نحوه شبیه سازی آن در نرم افزارمتلب ارائه شده است. محصول شامل موارد زیر می باشد کد متلب ( M-file ) مربوط به حل معادله انتقال حرارت یک بعدی با روش اختلاف محدود و اس

ادامه مطلب  

کد متلب حل معادله حرارت یک بعدی با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو  

کد متلب حل معادله حرارت یک بعدی با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو


کد متلب حاضر معادله حرارت یک بعدی را با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو حل می کند و جواب معادلات را رسم می کند. همچنین میزان اختلاف جواب هر سه معادله از جواب تحلیلی درست نیز محاسبه خواهد شد.کد های متلب حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت است.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب حل معادله حرارت یک بعدی با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو  

کد متلب حل معادله حرارت یک بعدی با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو


کد متلب حاضر معادله حرارت یک بعدی را با سه روش کرانک نیکلسون و ضمنی اویلر پس رو و صریح اویلر پیش رو حل می کند و جواب معادلات را رسم می کند. همچنین میزان اختلاف جواب هر سه معادله از جواب تحلیلی درست نیز محاسبه خواهد شد.کد های متلب حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت است.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد متلب حل معادله انتقال حرارت ناپایا یک بعدی در یک میله با شرایط مرزی خاص  

کد متلب حل معادله انتقال حرارت ناپایا یک بعدی در یک میله با شرایط مرزی خاص


کد متلب با هدف حل معادله انتقال حرارت یک بعدی روی یک میله با شرایط شار ثابت در سمت راست و تشعع در سمت چپ این کد در دو فایل خدمت شما ارائه میگردد که یکی خروجی به صورت MOVIE و پویا داشته و دیگری خروجی به صورت PLOT این کد با استفاده از دستور های ابتدایی نوشته شده است که امکان ویرایش و اعمال آن به هر سوال دیگر را فراهم میکند.ورودی هایی نظیر * تولید حرارت درون میله * دمای

ادامه مطلب  

معادلات ، نا معادله ها و حل مسائل  

معادلات ، نا معادله ها و حل مسائل


ریاضیات وسیله ای است برای حل مسائل در زمینه های گوناگون مانند مهندسی، اقتصاد ، پزشکی ، بازرگانی ، و زیستشناسی . با استفاده از معادلات ونا معادله ها ، مدل هایی از زندگی حقیقی می سازیم و آنها را حل می کنیم. پس توانایی مادر حل مسائل بستگی به توانایی ما در حل معادله ها و نا معادله ها دارد. در این فصل در مورد حل معادله ها و نا معادله ها بحث می کنیم.این جزوه در 130 صفحه pdf با حل مسائل گوناگون کاملا مبحث معا

ادامه مطلب  

برنامه حل معادله انتقال حرارت دو بعدی بر روی یک مربع توسط نرم افزار متلب  

برنامه حل معادله انتقال حرارت دو بعدی بر روی یک مربع توسط نرم افزار متلب


کد و برنامه ای در ۸۵ خط با هدف حل انتقال حرارت دوبعدی درون یک مربع در نرم افزار متلب نوشته شده است به کمک این کد میتوانید کانتور انتقال حرارت دوبعدی پایا در یک مربع را با شرایط زیر ترسیم نمایید* ضریب انتقال حرارت دلخواه * ابعاد مربع و شبکه بندی دلخواه * شرایط مرزی 1- عایق 2- دما ثابت 3- انتقال حرارت جابه جایی با محیط * تولید یا مصرف حرارت درون مربع این نرم افزار به

ادامه مطلب  

نرم افزار حل معادله های دو معادله دو مجهول  

نرم افزار حل معادله های دو معادله دو مجهول


شما با استفاده از این نرم افزار میتوانید به پاسخ مسائل دو معادله دو مجهول دست یابیداین نرم افزار مناسب مسائلی مانند مسئله زیر استدر یک پارکینگ مجموعا 10 موتور و ماشین داریم و مجموعا 34 چرخ داریم چند موتور و چند ماشین در پارکینگ است؟

ادامه مطلب  

پاورپوینت جزوه درس انتقال حرارت1 دانشگاه صنعتی سهند  

پاورپوینت جزوه درس انتقال حرارت1 دانشگاه صنعتی سهند


پاورپوینت جزوه درس انتقال حرارت1 390اسلایدهمراه باتصویرسرفصل ها:فصل یک مقدمهفصل دوم انتقال حرارت هدايتي پایدار یک بعدیفصل سوم انتقال حرارت هدايتي پایدار چند بعدیفصل چهارم انتقال حرارت هدایت ناپایدارفصل پنجم اصول جابجاییفصل ششم انتقال حرارت جابجایی اجباریفصل هفتم انتقال حرارت جابجایی آزاد 

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلاید  

پاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلاید


پاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلایدپاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلایدپاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلایدپاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلایدپاورپوینت با عنوان نکات المپیادی معادله ریاضی سوم راهنمایی - 10 اسلایدپاورپوینت ب

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت نکات المپیادی معادله - 10 اسلاید  

دانلود پاورپوینت نکات المپیادی معادله - 10 اسلاید


     —منظور از حل معادله پیدا کردن عددی است که اگر به جای مجهول قرار بدهیم ، تساوی بر قرار شود . برای مشخص کردن جوابهای معادله اول باید هر چه عبارت مجهول داریم ، ببریم یک طرف تساوی و هر چه عدد معلوم داریم ، ببریم طرف دیگر تساوی و ساده کنیم تا معادله حل شود . این هم خیلی مهم است که بدانید که اگر جمله ای از یک طرف تساوی به طرف دیگر تساوی منتقل شود ، علامتش عوض می شود

ادامه مطلب  

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)  

شش پروژه حل معادله حرارت یک بعدی روش تفاضل محدودبه روش ضمنی و حل ماتریس سه قطری بوجود آمده در متلب به روش مستقیم(معکوس ماتریس)


شش پروژه با متلب که همگی مشابه هم هستند اما دما های دو سر میله هر شش پروژه و تایم استپ های سه پروژه متفاوت است میله ای به طول یک  متر که یک سر آن معلوم  و سر دیگر آن نیز معلوم است .با فرض جریان حرارت یک بعدی به روش ضمنی دمای نقاط مجهول را بدست می اوردماتریس سه قطری بوجود آمده را به روش ماتریس معکوس در متلب

ادامه مطلب  

پاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خط - 10 اسلاید  

پاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خط - 10 اسلاید


پاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خطپاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خطپاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خطپاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خطپاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خطپاورپوینت به روز ریاضی سوم راهنمایی مبحث معادله ی خطhttp://failestoon.sellfile.ir/معادله خط:نقاط واقع بر یک خط را معاد

ادامه مطلب  

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل  

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل


فرمت فایل powerpoint  تعداد اسلاید: 252  سرفصل معادلات دیفرانسیلعنوان  فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن 3: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن4: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد 5: معادله دیفرانسیل كامل6:عامل انتگرال ساز7: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آنفصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم&n

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع در مورد معادلات دیفرانسیل  

پاورپوینت کامل و جامع در مورد معادلات دیفرانسیل


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 252 اسلاید قسمتی از متن .ppt : سرفصل معادلات دیفرانسیل عنوان فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول 1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها 2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن 3: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن 4: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد 5: معادله دیفرا

ادامه مطلب  

حل عددی معادله حرارت برای یک میله یک بعدی به روش کرنک نیکلسون در متلب  

حل عددی معادله حرارت برای یک میله یک بعدی به روش کرنک نیکلسون در متلب


     این روش یکی از روش های بسیار پرکاربرد در شبیه سازی معادلات گرما می باشد.در تحلیلی عددی روش کرنک نیکلسون یک روش تفاضل محدود است که برای حل عددی معادله حرارت  و معادلات دیفرانیسل مشابه بکار برده می شود. این روش شامل گام زمانی با دقت مرتبه دوم و بصورت ضمنی می باشد و از لحاظ عددی پایدار است. برای معادلات نفوذ (و بسیاری دیگر از معادلات) می تو

ادامه مطلب  

پاورپوینت اثبات معادله بلازیوس و کد متلب معادله بلازیوس به روش رانگه -کوتا  

پاورپوینت اثبات معادله بلازیوس و کد متلب معادله بلازیوس به روش رانگه -کوتا


          معادله بلازیوس یکی از پرکاربردترین معادلات در درس سیالات می باشد در این فایل اثبات معادله بلازیوس به صورت تایپ شده به فرمت ورد به همراه پاورپوینت مرحله به مرحله معادله بلازیوس برای ارایه در کلاس ، تدریس ویا یادگیری کامل آن قرار داده شده که با مشاهده این پاور پوینت دانشجویان به راحتی معادله بلازیوس را یاد خواهند گرفت  

ادامه مطلب  

جزوه دستنویس انتقال حرارت 2 خلاصه و مفید  

جزوه دستنویس انتقال حرارت 2 خلاصه و مفید


نوع فایل: pdfتعداد صفحه: 81جزوه دستنویس انتقال حرارت 2  خلاصه و مفید مناسب دانشجویان با قیمت مناسبسرفصلها:1-روابط تجربی در انتقال حرارت جابجایی اجباری (فصل 6 کتاب)2- سیستم های جابجایی آزاد (فصل7)3-انتقال حرارت در جوشش و چگانش (فصل 9)4-مبدل های حراراتی (فصل10)5-انتقال حرارت در تشعشع یا تابش(فصل 8) 

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی معادله های سرعت و شتاب در سرعت هماهنگ ساده  

دانلود پاورپوینت فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی معادله های سرعت و شتاب در سرعت هماهنگ ساده


دانلود پاورپوینت فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته  علوم ریاضی  معادله های سرعت و شتاب در سرعت هماهنگ سادهفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 18    دانلود پاورپوینت فیزیک دوره پیش دانشگاهی رشته  علوم ریاضی  معادله های سرعت و شتاب در سرعت هماهنگ سادهانرژی مکانیکی نوسان گرآونگ سادهتشدید

ادامه مطلب  

دانلود گام به گام ریاضی هفتم فصل چهارم همراه با جواب کامل-جبر و معادله  

دانلود گام به گام ریاضی هفتم فصل چهارم همراه با جواب کامل-جبر و معادله


دانلود گام به گام ریاضی هفتم فصل چهارم همراه با جواب کامل-جبر و معادلهفایل دانلودی pdf با 17 صفحهوتوضیحات تکمیلی مسائل با روش حل آن

ادامه مطلب  

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی  

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی


     حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی همراه با تولید حرارت داخلی در مرکز صفحه مربع شکل به روش تفاضل محدود در متلبشرح پروژه :معادله حاکم و شرایط مرزی و شرایط اولیهمعادله انتقال حرارت بصورت دو بعدی و غیر دائم می باشد.(همراه با تولید حرارت در مرکز صفحه)ضریب نفوذ حرارتی و مقدار تولید حرارت داخلی ثابت می باشند.شرایط مرزی :دما بر روی لبه ی صفحه ی پایینی ثابت فرض ش

ادامه مطلب  

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی  

حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی


     حل عددی معادله انتقال حرارت غیر دائم دو بعدی همراه با تولید حرارت داخلی در مرکز صفحه مربع شکل به روش تفاضل محدود در متلبشرح پروژه :معادله حاکم و شرایط مرزی و شرایط اولیهمعادله انتقال حرارت بصورت دو بعدی و غیر دائم می باشد.(همراه با تولید حرارت در مرکز صفحه)ضریب نفوذ حرارتی و مقدار تولید حرارت داخلی ثابت می باشند.شرایط مرزی :دما بر روی لبه ی صفحه ی پایینی ثابت فرض ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل  

پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیل


پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیللینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 252 اسلاید قسمتی از متن .ppt :  1معادلات دیفرانسیلبنام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست2سرفصل معادلات دیفرانسیلعنوان فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن3: م

ادامه مطلب  

پاورپوینت مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید : 25 قسمت هایی از پاورپوینت : ضریب هدایت حرارتی (k)یك خاصیت مهم اجسام می باشد.      ی زیاد یعنی اینكه جسم رسانای بسیار خوبی می باشد ، و     ی كم یعنی جسم عایق می باشد .   روش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت1) سطح كنترل مشخص گردد كه جهت انتقال گرما را نشان دهد و ماده همگن در نظر گرفته میشود مثلا آهن  خالص 2) روش انت

ادامه مطلب  

دانلود جزوه درس ریاضی پیش دانشگاهی  

دانلود جزوه درس ریاضی پیش دانشگاهی


        دانلود جزوه درس ریاضی پیش دانشگاهیموضوع : مقاطع مخروطیدر زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده استدایره:تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است.تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره  می نامند. و هر دایره را بصورت  نمایش می دهند.روش بدست آوردن معادله دایره با استفاده از تعریف: تذکر: مع

ادامه مطلب  

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل  

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 252 قسمتی از پاورپوینت : سرفصل معادلات دیفرانسیلعنوان  فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن 3: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن4: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد 5: معادله دیفرانسیل كامل6:عامل انتگرال ساز7: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تب

ادامه مطلب  

دانلود جزوه درس ریاضی عمومی  

دانلود جزوه درس ریاضی عمومی


        دانلود جزوه درس ریاضی عمومیموضوع : مقاطع مخروطیدر زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده است :دایره:تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است.تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره  می نامند. و هر دایره را بصورت  نمایش می دهند.روش بدست آوردن معادله دایره با استفاده از تعریف: تذکر: معادله فوق را م

ادامه مطلب  

کد پایتون حل معادله درجه دو با استفاده از روش دو بخشی  

کد پایتون حل معادله درجه دو با استفاده از روش دو بخشی


کد پایتون حل معادله درجه دو با استفاده از روش دو بخشیخروجی های برنامه ریشه معادله و تعداد تکرار ها است.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

کد پایتون حل معادله درجه دو با استفاده از روش دو بخشی  

کد پایتون حل معادله درجه دو با استفاده از روش دو بخشی


کد پایتون حل معادله درجه دو با استفاده از روش دو بخشیخروجی های برنامه ریشه معادله و تعداد تکرار ها است.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را اجرا نمایید.

ادامه مطلب  

دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهی  

دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهی


       موضوع : خط و صفحهدر زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده استخط در فضا: هر خط در فضا دارای سه مولفه x و y و z می باشد که برای نوشتن معادله آن فقط کافی است یک نقطه مانند از آن خط و برداری مانند  موازی آن خط را در اختیار داشته باشیم.تذکر: خط در فضا دارای یک هادی می باشد، هادی خط همان بردار موازی آن است.انواع معادله خط:1-معادله متقارن: خطی که از نقطه  عبور کند و موازی بردار  باشد د

ادامه مطلب  

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل  

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل


         نوع فایل:power pointقابل ویرایش: 252 اسلاید  قسمتی از اسلایدها: دسته منحنی ها ودسته منحنی های متعامدملاحظه شد که جواب عمومی هر معادله دیفرانسیل مرتبه اول معمولا شامل یک ثابت اختیاری موسوم به پارامتر است. وقتی مقادیر مختلفی به این پارامتر نسبت داده می شود، یک دسته منحنی به دست می آید هر یک از این منحنی ها یک جواب خصوصی معادله دیفرانسیل مفروض است وهمه آنها با هم جواب عمو

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد معادلات دیفرانسیل  

دانلود تحقیق در مورد معادلات دیفرانسیل


پاورپوینت در مورد معادلات دیفرانسیللینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 252 اسلاید قسمتی از متن .ppt :  1معادلات دیفرانسیلبنام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست2سرفصل معادلات دیفرانسیلعنوان فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی

ادامه مطلب  

دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهی  

دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهی


       دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهیموضوع : خط و صفحهدر زیر به بخش های از این جزوه اشاره شده استخط در فضا: هر خط در فضا دارای سه مولفه x و y و z می باشد که برای نوشتن معادله آن فقط کافی است یک نقطه مانند از آن خط و برداری مانند  موازی آن خط را در اختیار داشته باشیم.تذکر: خط در فضا دارای یک هادی می باشد، هادی خط همان بردار موازی آن است.انواع معادله خط:1-معادله متقارن: خطی که از نقطه  ع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1