پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  

پاسخ کار در کلاس و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات


پاسخ کلیه پرسش ها و کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان 2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تعداد صفحات : 8فرمت : wordفهرست مطالب فایل :کارکلاسی صفحه 16 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطاتابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آنهابارش فکری صفحه 16 کاروفناوری پایه هفتم پودمان 2 فناوری اطلاعات و ارتباطاتدرباره

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریمبرخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخي مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخي مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخي مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛آشنایی با برخي مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش درست پوشاک شخصی. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاسخ کلیه کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان نوآوری و فناوری  

پاسخ کلیه کار در کلاس های کاروفناوری هفتم پودمان نوآوری و فناوری


پاسخ کلیه کار در کلاس های و پرسش های کاروفناوری هفتم پودمان 1 نوآوری و فناوریتعداد صفحات : 21فرمت : wordآیا در پیدا کردن پاسخ های درس کاروفناوری مشکل دارید؟ آیا توان پاسخ دادن به سوالات و حل تمرینات و کار در کلاس های کاروفناوری را ندارید؟ راه حل شما بسیار آسان است. کافی است اين محصول را دریافت کرده و از آن بهره ببرید. محصول پیش رو حاوی پاسخ کلیه کار در کلاس ها و پرسش های پ

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه

ادامه مطلب  

پاورپوینت، پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات، فناوری هفتم  

پاورپوینت، پودمان جست وجو و جمع آوری اطلاعات، فناوری هفتم


اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. از اعتماد شما سپاسگذاریم داشتن اطلاعات باعث می شود که تصمیم گیری ها در مورد موضوعات مختلف زمین هساز نتایج بهتری شود. در اين پودمان تلاش می شود روش های جست وجو و جمع آوری اطلاعات در اينترنت را فرا بگیرید تا در نهایت با اين اطلاعات درباره موضوعات و پرسش های مختلف، بهترین پاسخ ها پیدا شود.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخي مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قابل و

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخي مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قابل و

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم


اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی(بافت)کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی(بافت)کار و فناوری هشتم


اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع در انجامدادن کارها ؛بافت تخت؛تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها.  

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید.کارگروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایانتخاب فناوری ترسیم با رایانهترسیم شکل های ساده هندسیاستفاده از ابزارهای ویرایش و اصلاح ترسیمبه کارگیری ابزارهای دقیق و کمک رسماندازه گذاری بر روی نقشه هاکسب اطلاعات در ترسیم با رایانهترسیم نقشه های پروژه ی طراحی و ساخترعایت نکات ایمنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


  برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخي مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قا

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم  

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کار و فنآوری هفتم


  برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهار تهایى مانند اجراى کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛آشنایی با برخي از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...)؛آشنایی با برخي مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛تولید سبزی، گل و نهال انگور. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 52 صفحه تنظیم و قا

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع در انجامدادن کارها ؛بافت تخت؛تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع در انجامدادن کارها ؛بافت تخت؛تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


  برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند اجرای کارهای گروهی،تفکر انتقادی، پرسش گری، مسئولیت پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛طراحی و ساخت مدارات ساده الکترونیکی؛اجرای لحیم کاری؛اندازه گیری کمیت های الکتریکی. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع در انجامدادن کارها ؛بافت تخت؛تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهى، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع در انجامدادن کارها ؛بافت تخت؛تولید نمونه ای کیف و تزیین آن؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت به هنگام تهیه آن ها. اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان صنایع دستیکار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان صنایع دستیکار و فناوری نهم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:دادن کاربرجسته کاری ورق مسساخت پلاک تزیینی مسرعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجامکارگروهی,مسئولیت پذیری, مدیریت منابع, فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایاين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛اتصال رایانه به اينترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم  

پاورپوینت پودمان تاسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم


برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کار گروهی,مسئولیت پذیری,مدیریت منابع,فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه ایتعویض و تعمیر شیرآب و وسایل بهداشتیبرطرف کردن گرفتگی کاسه ی ظرف شوییآب بندی فلاش تانکراه اندازی رادیاتورسرویس کولر آبیرعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار اين فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 54 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛اتصال رایانه به اينترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى

ادامه مطلب  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم  

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم


 برخي از شايستگي هایی که در اين پودمان به دست می آورید:کارگروهی، مسئولیت پذیریو مدیریت منابع، فناوریاطلاعات و ارتباطات در انجام دادن فعالیت هاى پودمان؛اتصال رایانه به اينترنت؛ایجاد پست الکترونیکى؛ایجاد، ارسال، دسته بندی و حذف نامه های الکترونیکی؛رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با رایانه در فضاهای مجازی؛رعایت نکات اخلاقى در فضاى مجازى؛رعایت اخلاق حرف هاى در فضاى مجازى

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1