پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری)  

پاورپوینت زيست دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (ياخته و بافت جانوري)


پاورپوینت  زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش  و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم ( ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت جانوری )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (ياخته و بافت جانوري )


پاورپوینت  زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( زيست شناسي جانوري )رشته زیست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( زيست شناسی جانوري )رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( زيست شناسی جانوري )رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 1 (یاخته و بافت جانوری)  

دانلود پاورپوینت زيست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 1 (ياخته و بافت جانوري)


دانلود پاورپوینت زيست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 1 (ياخته و بافت جانوري)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: 17    دانلود پاورپوینت زيست شناسی 1 فصل 2 (گوارش و جذب مواد) گفتار 1 (ياخته و بافت جانوري)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( فيزيولوژي جانوري 2 )رشته زیست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( فیزیولوژی جانوري 2 )رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( فیزیولوژی جانوري 2 )رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( فيزيولوژي جانوري 3)رشته زیست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( فیزیولوژی جانوري 3)رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( فیزیولوژی جانوري 3)رشته زيست شناسی تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویژگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویژگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم (ویژگی های یاخته گیاهی)  

پاورپوینت زيست دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم (ویژگی های ياخته گیاهی)


پاورپوینت  زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل شش گفتار یک ( ویژگی های یاخته گیاهی)  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل شش گفتار یک ( ویژگی های ياخته گیاهی)


پاورپوینتی زیبا و جالب در34 اسلاید قابل ویرایش وکامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم (ویژگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم (ویژگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (یاخته و بافت گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل دوم گفتار یکم (ياخته و بافت گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 29 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتاریکم ( ویژگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتاریکم ( ویژگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویژگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویژگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویزگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویزگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

گزارش کار آزمایشگاه زیست ساختار جانوری، بررسی تاژکداران  

گزارش کار آزمایشگاه زيست ساختار جانوري، بررسی تاژکداران


عنوان : گزارش کار آزمایشگاه زيست ساختار جانوري،  بررسی تاژکداران.تعداذ صفحات:   8   صفحه.نوع فایل:    WORD  . بخشی از متن این فایل بدین شرح است : گزارش کار آزمایشگاه زيست ساختار جانوري،  بررسی تاژکداران نام آزمایش:هدف آزمایش:بررسی تاژکدارانتئوری آزمایش:تاژک‌داران ریزاندامگانی هستند که دارای سازه‌ای شلاق‌مانند به نام تاژک می&zwn

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویژگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتار یکم ( ویژگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینت زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل 

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتا ریکم ( ویژگی های یاخته گیاهی )  

پاورپوینت زيست شناسی دهم تجربی فصل ششم گفتا ریکم ( ویژگی های ياخته گیاهی )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در 34 اسلاید قابل ویرایش و کامل

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (از یاخته تخم تا گیاه)  

پاورپوینت زيست شناسی یازدهم (از ياخته تخم تا گیاه)


پاورپوینتی زیبا و جذاب با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه یازدهم (از ياخته تخم تا گیاه) 29 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 6(از یاخته تا گیاه) گفتار1 (ویژگی های یاخته گیاهی)  

دانلود پاورپوینت زيست شناسی 1 فصل 6(از ياخته تا گیاه) گفتار1 (ویژگی های ياخته گیاهی)


دانلود پاورپوینت زيست شناسی 1 فصل 6(از ياخته تا گیاه) گفتار1 (ویژگی های ياخته گیاهی)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید:20    دانلود پاورپوینت زيست شناسی 1 فصل 6(از ياخته تا گیاه) گفتار1 (ویژگی های ياخته گیاهی)

ادامه مطلب  

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1(کلیه گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک 1)  

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1(کلیه گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک 1)


فایل زیر گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 شامل 14 فایل word گزارش کار همراه با  مطالب غنی در قالب فایل هایی با فرمت word و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول گفتار اول زیست شناسی تجربی یازدهم  

پاورپوینت فصل اول گفتار اول زيست شناسی تجربی یازدهم


این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در  33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. می دانید بافت عصبی از ياخته های عصبی و ياخته های پشتیبان (نوروگلیاه) تشکیل شده است.ياخته های عصبی سه عملکرد دارند: این ياخته ها تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند؛ آنها این پیام را هدایت و به ياخته های دیگر منتقل می کنند.دارینه (دندریت) رشت ها یاست که پیام ها را دریافت و به جسم یاختۀ عصبی وارد می کند

ادامه مطلب  

گزارش کار آزمایشگاه نفت  

گزارش کار آزمایشگاه نفت


فایل زیر گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1 شامل 36 صفحه فایل word گزارش کار همراه با  مطالب غنی در قالب 2 فایل با فرمت word و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (پکیجی بینظیر از تمامی گزارش کار های فیزیک 2) شامل تمامی گزارش کارها  

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (پکیجی بینظیر از تمامی گزارش کار های فیزیک 2) شامل تمامی گزارش کارها


فایل زیر گزارش کار آزمایشگاه فیزیک  2 (پکیجی بینظیر از تمامی گزارش کار های فیزیک 2) شامل تمامی گزارش کارها فایل word گزارش کار همراه با  مطالب غنی در قالب فایل هایی با فرمت word و قابل ویرایش است. پکیج گزارش کار آزمایشگاه فیزیک  2  زیر شامل :عکس هافایل های wordفایل های Exelنمودارهای اطلاعاتیبا توضیحات کامل و غنی

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست‌شناسی جانوری  

پاورپوینت زيست‌شناسی جانوري


       نوع فایل:power pointقابل ویرایش:364 اسلاید قسمتی از اسلایدها:اکولوژی و انتشار جانوران

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (یاخته های بافت عصبی)  

پاورپوینت زيست شناسی یازدهم (ياخته های بافت عصبی)


پاورپوینتی زیبا و جذاب با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه یازدهم (ياخته های بافت عصبی)33 صفحه اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم  

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زيست شناسی (2) پایه یازدهم


 می دانید بافت عصبی از ياخته های عصبی و ياخته های پشتیبان (نوروگلیاه) تشکیل شده است.شکل زیر، یک یاختۀ عصبی را نشان می دهد.این یاختۀ عصبی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ياخته های عصبی سه عملکرد دارند: این ياخته ها تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند؛ آنها این پیام را هدایت و به ياخته های دیگر منتقل می کنند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم  

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زيست شناسی (2) پایه یازدهم


 می دانید بافت عصبی از ياخته های عصبی و ياخته های پشتیبان (نوروگلیاه) تشکیل شده است.شکل زیر، یک یاختۀ عصبی را نشان می دهد.این یاختۀ عصبی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ياخته های عصبی سه عملکرد دارند: این ياخته ها تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند؛ آنها این پیام را هدایت و به ياخته های دیگر منتقل می کنند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم  

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زيست شناسی (2) پایه یازدهم


 می دانید بافت عصبی از ياخته های عصبی و ياخته های پشتیبان (نوروگلیاه) تشکیل شده است.شکل زیر، یک یاختۀ عصبی را نشان می دهد.این یاختۀ عصبی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ياخته های عصبی سه عملکرد دارند: این ياخته ها تحریک پذیرند و پیام عصبی تولید می کنند؛ آنها این پیام را هدایت و به ياخته های دیگر منتقل می کنند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (یاخته های بافت عصبی)  

پاورپوینت زيست شناسی یازدهم (ياخته های بافت عصبی)


پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان پایه یازدهم          (ياخته های بافت عصبی)33 صفحه اسلاید  

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1